Referat fra generalforsamlinger i Jysk børneforsorg/Fredehjem

Generalforsamling 2019