Kan du se dig selv som frivillig?

Jysk børneforsorg / Fredehjem og frivilligt socialt arbejde

Frivillighed og frivilligt socialt arbejde indgår på mange niveauer i foreningens aktiviteter. Det gælder de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer og frivillige, som i forhold til institutioner eller projekter yder en ekstra indsats. En indsats, som supplerer de professionelle ansattes arbejde og giver flere tilbud til børn, unge og familier.

Som frivillig i foreningen er du med til at støtte vores indsats og give nogle mennesker mere glæde i hverdagen. Du kan hjælpe med flere projekter, både ved enkeltstående arrangementer, men du kan også engagere dig på længere sigt, f.eks. som hyggespreder til vores nystartede caféaftener i Aarhus eller som støttebeboer på en af vores institutioner rundt om i Jylland. 

Har du lyst til at høre mere om vores arbejde, og hvor og hvordan du kan blive frivillig, kan du kontakte organisationskonsulent Marie Nyegaard på marie@jyskborneforsorg.dk

Du vil ligeledes kunne følge med, når konkrete projekter bliver slået op til højre her på siden eller via vores facebookside.