Hvorfor være medlem?

Bliv medlem af Jysk børneforsorg/Fredehjem og vær med til at udvikle og støtte foreningens arbejde!

 

Dit engagement og din medleven betyder meget for foreningen. Ved at være medlem af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem bakker du op om foreningens arbejde for socialt udsatte børn, unge og familier i Danmark og tilkendegiver, at du støtter positivt op omkring det arbejde, foreningen står bag.

 

Som medlem af Jysk børneforsorg/Fredehjem får du blandt andet mulighed for:

  • At være medvirkende til at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede børn og unge
  • At få indflydelse på foreningens generalforsamling
  • At støtte Jysk børneforsorg/Fredehjems sociale arbejde

 

Du bliver en del af:

  • En social forening
  • Et socialt fællesskab og et stort netværk

 

Vi gør forskellige ting for at styrke det sociale fællesskab internt i foreningen. Fællesskabet er med til at gøre det sjovt at være medlem, og derudover kan medlemskab måske give dig lyst til at arbejde frivilligt i foreningen, f.eks. i en bestyrelse, som medhjælper til arrangementer, caféaftener eller ferieture, besøgsven eller noget helt fjerde.

 

Medlemskab

Medlemskab kan tegnes via rubrikken "STØT  Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejde og bliv medlem", som du finder på forsiden.

Gå til forsiden og Medlemstilmelding

 

Kontingent:

150 kr. pr. medlem / år (kontingentet dækker perioden 1/1 - 31/12).

 

Betaling: 

  • MobilePay til 244 559
  • Foreningens bankkonto: 3643-4815438450

 

  Oplyst venligst: "Kontingent" og medlemsnavn