Boligselskabet Birkebo

Formand for Boligselskabets bestyrelse: Vakant

 

Forretningsfører: Pia Thomasen, Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor, tlf. 86 16 76 99, mail: pia@jyskborneforsorg.dk

 

 

Organisation

Boligselskabet Birkebo er en selvejende institution oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem i 1993 og har til formål at etablere bofællesskabsboliger for unge og voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

 

Det pædagogiske arbejde og støtte forestås af Birkebakken.