Boligselskabet Birkebo

Formand for Boligselskabets bestyrelse: Lars Mandrup, Lystrup, tlf. 28 10 82 40, mail: larsmandrup@youmail.dk 

 

Forretningsfører: Pia Thomasen, Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor, tlf. 86 16 76 99, mail: pia@jyskborneforsorg.dk

 

 

Organisation

Boligselskabet Birkebo er en selvejende institution oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem i 1993 og har til formål at etablere bofællesskabsboliger for unge og voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

 

Det pædagogiske arbejde og støtte forestås af Birkebakken, som er en afdeling under den selvejende institution Solbakken, tilknyttet Jysk børneforsorg/Fredehjem.