Boligselskabet Birkedalen

Formand for Boligselskabets bestyrelse: Henning Møller, Risskov, tlf. 86 18 80 31, mail: huskmin@mail.dk

 

Forretningsfører: Pia Thomasen, Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor, tlf. 86 16 76 99, mail: pia@jyskborneforsorg.dk

 

 

Organisation

Boligselskabet Birkedalen er en selvejende institution oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem i 2008 og har til formål at etablere bofællesskabsboliger for unge og voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

 

Det pædagogiske arbejde og støtte forestås af  Birkebakken, som er en afdeling under den selvejende institution Solbakken, tilknyttet Jysk børneforsorg/Fredehjem.