Boligselskabet Birkedalen

Formand for Boligselskabets bestyrelse: Henning Møller, Risskov, mobil

29 25 67 71, mail: huskmin@live.com

 

Forretningsfører: Pia Thomasen, Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor, tlf. 86 16 76 99, mail: pia@jyskborneforsorg.dk

 

 

Organisation

Boligselskabet Birkedalen er en selvejende institution oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem i 2008 og har til formål at etablere bofællesskabsboliger for unge og voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

 

Det pædagogiske arbejde og støtte forestås af  Birkebakken.