Boligselskabet Bogruppen i Adelgade

Formand for Boligselskabets bestyrelse: Karen Brix Roed, tlf. 21 49 02 09,

mail: kbr@sosuoj.dk

 

 

Organisation

Boligselskabet Bogruppen i Adelgade er en selvejende institution oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem i 2000 med det formål at opføre og udleje boliger til unge, der skal gennemføre uddannelse på Randers Bo- og Erhvervstræning.