Boligselskabet Nørre Allé 22, Thisted

Formand for Boligselskabets bestyrelse:

 

 

Organisation

Boligselskabet Nørre Allé 22 er en selvejende institution oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem i 1995 med det formål at opføre og udleje boliger til unge, der skal gennemføre uddannelse på bo- og uddannelsestilbuddet Elmelund.