Skip to the content

Havredal praktiske Uddannelser søger ny forstander

Er du en ildsjæl, og har du et ægte engagement i at videreføre og udvikle Havredal praktiske uddannelser?

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede “unge med særlige behov” frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Ansøgningsfrist den 14. april 2020.

Læs mere om stillingen her

Er du en moden person der kan arbejde selvstændigt?

Birkelunden søger to nattevagter med tiltrædelse den 1. april 2020.

Stillingerne er på henholdsvis 32 timer og er opgavebestemt samt et barselsvikariat på 25 timer.

Birkelunden er et botilbud for mennesker med vidtgående og varige funktionsnedsættelser. Der er plads til 12 beboere på Birkelunden, og alle har egen to-rums lejlighed med badeværelse. Generelt sover alle beboerne godt om natten, men de kan i perioder have har ustabil søvnrytme. Der vil være tre vågne nattevagter på arbejde sammen, som veksler imellem overvågning af to beboere med epilepsi og forskellige praktiske opgaver.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2020.

Læs mere om stillingen her

Brænder du for mennesker med neuropædagogiske udfordringer?

Solbakken har i mere end 75 år arbejdet med mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og vores botilbud udvikles løbende, fordi hver enkelt beboer har individuelle behov for støtte. Solbakken har en særlig viden inden for koblingen mellem de fysiske/psykiske og de kognitive problemstillinger, herunder de sociale konsekvenser, som det har at vokse op med et handicap.

Kulturen bygger på en tro på det enkelte menneskes værdi og integritet, og værdigrundlaget udmøntes i fire værdier: respekt, dialog, faglighed og fællesskab.

Solbakken – Birkelunden søger 1 socialpædagog/pædagog til en fast stilling på 33 timer pr. uge samt et barselsvikariat på 37 timer pr. uge pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.
Ansøgningsfristen er den 24. februar 2020.

Læs mere om stillingen her

Kunne du tænke dig at motivere sårbare unge til at bryde ud af ensomheden ved at fortælle din historie?

HUSRUM søger frivillige til et nyt fortællerkorps, der skal vise sårbare unge ind i trygge fællesskaber. Kom med og få en gratis fortælleruddannelse.

Læs mere om at være frivillig i HUSRUM her

Har du 3 timer tirsdag aften? Kom og skab et trygt fællesskab for unge i Horsens

Som frivillig i MOVE Boulevarden får du et givende og meningsfuldt frivilligjob, hvor din fornemste opgave er at sprede glæde, hygge og gode relationer. MOVE Boulevarden er drevet af frivillige værter, så der er stor mulighed for at få stort ansvar for driften og indholdet i vores tilbud.

Læs mere om mulighederne som frivillig og om MOVE Boulevarden her

Vi søger frivillige hjertevenner i Aarhus

Som frivillig Hjerteven matches du med en sårbar ung og mødes om hyggelige aktiviteter og gode snakke 1-2 timer pr. uge. En Hjerteven gør en kæmpe forskel for et ungt menneske, der har det svært og som mangler en tillidsfuld voksen relation.

Læs mere om at være Hjerteven her

Praktikstillinger

 

 

Vi har jævnligt studerende og uddannede i henholdsvis praktik og virksomhedspraktik. Vores praktikanter bidrager med viden indenfor kommunikation, udvikling af tilbud, pædagogik og meget andet. Vores praktikstillinger er båret af en gensidig interesse i at gøre en forskel for udsatte medmennesker. Vi er derfor stærkt optaget af at skabe praktikpladser, som både vi som organisation får udbytte af, men lige såvel, hvor man som praktikant udvikler kompetencer og netværk. 

Vi slår med jævne mellemrum konkrete praktikstillinger op, men modtager også uopfordrede ansøgninger. Send uopfordret ansøgning. 

 

Professionalisme, kvalitet og etik

I Jysk børneforsorg/Fredehjem har vi flere end 600 ansatte fordelt på selvejende institutioner og på foreningens sekretariat. Vores arbejde er præget af et ønske om at gøre en konkret forskel for udsatte og sårbare medmennesker. Vores arbejde udgøres af mange forskellige fagligheder (pædagoger, sundhedsprofessionelle, akademikere mv.). Alle arbejder vi sammen for at skabe tilbud, som er af høj faglig og etisk kvalitet. 

 

Vi ved, at vi skal passe godt på vores medarbejdere. Derfor er vi stærkt optaget af at skabe og understøtte gode kulturer ude på arbejdsstederne, lige såvel som at skabe fællesskab på tværs. Derfor arrangerer vi bl.a. medarbejderstævner og andre aktiviteter, hvor man kan mødes om faglighed og fællesskab.