HUSRUM

HUSRUM tilbyder forståelse, anerkendelse, hjerterum og udvikling til unge, som mangler nogen at snakke med om deres udfordringer, og som mangler et fællesskab, hvor der er plads til at være psykisk sårbar.

 

HUSRUM har en fastansat projektkoordinator. Derudover er tilbuddet drevet af frivillige kræfter.

 

HUSRUM prioriterer at møde de unge i øjenhøjde, og derfor har HUSRUMs frivillige personlig og/eller faglig erfaring med psykisk sårbarhed. HUSRUM er desuden baseret på ung-til-ung-princippet, og derfor er de frivillige i samme alder som målgruppen.

 

HUSRUM har et stort udvalg af tilbud til psykisk sårbare unge:

 

 • Samtalegrupper- og netværksgrupper, hvor der arbejdes med de unges udvikling over et 12 ugers forløb
 • Sociale arrangementer, hvor der er fokus på at give de unge hyggelige sociale oplevelser i trygge rammer
 • Bofællesskab, hvor de unge kan få et helle og trygge hjemlige rammer med hjælp fra frivillige bostøtte

 

Bemærk: Det er gratis at benytte HUSRUMs tilbud, og der er ingen visitation ved kommunen. Opstart foregår ved en indledende samtale med HUSRUMs projektkoordinator.

 

Målgruppen for HUSRUMs tilbud er psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år fra Aarhus og omegn. Der kan være mange årsager til, at man er psykisk sårbar, og hos HUSRUM er der plads til alle. De unge i HUSRUM fortæller blandt andet, at de...

 

 • Har lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 • Føler sig ensomme
 • Er tilflyttere, som har svært ved at finde nye venner
 • Har angst, Aspergers, depression eller andre psykiske udfordringer
 • Har været/er udsatte for mobning
 • Føler sig udenfor på studiet/arbejdspladsen
 • Gennemlever sorg eller tab
 • Har selvmordstanker

 

Bemærk: Unge med et psykiatrisk behandlingsbehov eller et aktivt misbrug er ikke i HUSRUMs målgruppe. HUSRUM kan derimod fungere som et supplement til psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling.

 

HUSRUM har efterhånden mere end 25 år på bagen. Tilbuddet startede som et privat initiativ i begyndelsen af 1990erne. Sidenhen blev tilbuddet tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem som en selvejende institution.

 

Kontaktoplysninger:

 

Projektkoordinator: Kristina Koldtoft Christensen

Adresse: Grønnegade 80, 8000 Aarhus C

Telefon: 40 54 22 78

Mail: kontakt@husrum.dk

www.husrum.dk

facebook.com/husrum

 

 

HUSRUM