Klub MOVE

Klub MOVE består af et klublokale i Horsens midtby der til dagligt drives af frivillige agenter, som alle er tilknyttet en ung. Formålet med projektet er at øge de unges psykiske trivsel, styrke deres selvværd og selvtillid, samt støtte op om en stabil skolegang og et sundt fritidsliv. Agentens opgave er at planlægge og iværksætte individuelle aktiviteter med den unge på ugentlig basis alt efter den unges behov og ønsker. Tilbuddet dækker derudover fællesspisning og mange andre fællesaktiviteter for de unge og deres agenter. Sideløbende med aktiviteterne har deltagerne mulighed for at deltage i gruppeforløbet ”ungesnakken”. I sommerferien er der tilbud om en ferielejr.

 

Klub MOVE er et tilbud til socialt udsatte unge i alderen 12-18 år i Horsens Kommune. Projektet udvikles i et samarbejde mellem Jysk børneforsorg/Fredehjem og Horsens Kommune. De unge visiteres af Ungerådgivningen i Horsens. Projektet finansieres af NGO-puljen under Socialministeriet i en 3 årig periode, som udløber med udgangen af 2017.

Vil du være frivillig i Klub MOVE, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Anne Hjortkjær og høre nærmere om mulighederne.


Besøg MOVEs hjemmeside for mere information. 

Indsatsbeskrivelse

 

Projektkoordinator

Anne Hjortkjær

Vestergade 7

8700 Horsens

Tlf. 61 77 64 76

anne@projektmove.dk

 

Projektansvarlig

Marie Nyegaard

Tlf. 86 16 76 99

marie@jyskborneforsorg.dk

 

 

Klub MOVE