Projekt GiTa i Kjellerup

Projekt GiTa er et pilotprojekt, der er sat i søen med midler fra Socialstyrelsens Pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen).

 

Projektets formål er at skabe et støttende socialt netværk for sårbare borgere i lokalområdet, samt at etablere bæredygtige fællesskaber og samarbejder med lokale foreninger, klubber og andre aktører i lokalområdet.

 

Projektets formål er at engagere frivillige i Kjellerups lokalområde til at støtte op om vores udsatte borgere og integrere dem mere i det lokalsamfund, de lever i. Det kan være gennem fælles arrangementer som spisning eller spilaften. Det kan også være ved at hjælpe borgeren i gang i den lokale idrætsforening eller i en strikkeklub, eller måske trænger borgeren til en fast ugentlig aftale om at få en kaffegæst på besøg. Det kan også være, at vores borgere har mod på selv at være frivillige, og derigennem dels yde en indsats til gavn for andre, dels blive en del af det fællesskab og engagement, der ligger i en frivilliggruppe.

 

Målgruppen er både borgere, der har en tilknytning til Bo/Skole/Job i Silkeborg i form af hjemmevejleder, de borgere, der ikke længere er tilknyttet BSJ, men som vi ved bor i området og kunne have gavn af et større socialt netværk og endelig andre sårbare borgere i eller omkring Kjellerup, som passer i målgruppe og behov.

 

Projekt GiTa : at Give og at Tage går hånd i hånd - mennesker sammen er stærkest.

 

Kontakt

Vil du høre mere om mulighederne i Projekt GiTa er du velkommen til at kontakte forstander Jelva Fiskbæk

mail: jelva@boskolejob.dk

Tlf: 20 45 80 99

Gita