Jysk børneforsorg/Fredehjems aktiviteter kan groft opdeles i 4 grupper

  • Børne- og opvækstinstitutioner - døgntilbud for børn og unge
  • Familietilbud - dag- eller døgntilbud til støtte og hjælp for familien
  • Tilbud til handicappede - dag- eller døgntillbud til personer med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
  • Bo- og uddannelsestilbud til unge med særlige behov - særligt udviklede tilbud til unge med forskellig slags indlæringsvanskeligheder, evt. forbundet med  andre sociale problemstillinger