Basen Thisted

Kastet 21

7700 Thisted

Tlf.: 96 18 33 00

Hjemmeside: www.basen-thisted.dk

 

 

Forstander: Lise Søndergaard Rughave, tlf. 25 99 83 33, mail: lise@basen-thisted.dk

Formand: Thomas Frost Andersen, tlf. 24 45 51 92, mail: tfa@Thisted.dk

 

 

Målgruppe

Basen er et dag- og botilbud for unge ml. 16 og 25 år med autisme eller ADHD.

Unge over 18 år modtager tilbud i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsestilbud.

Unge under 18 år indskrives i forhold til Lov om social service.

 

 

Tilbuddet sigter mod:

  • at udvikle og tilbyde et erhvervsrettet tilbud til unge med autisme eller ADHD, således at de unge kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

  • at den unge udvikler sine sociale og faglige kompetencer i en sådan grad, at han/hun bliver selvhjulpen og selvforsørgende i videst muligt omfang.

  • at støtte den personlige udvikling i forhold til at have diagnosen autisme eller ADHD.

  • ordinær uddannelse, ordinært arbejde eller selvforsørgelse på anden måde, hvis det i Jobcenteret vurderes, at den unge tilhører målgruppen for fleksjob eller i sjældne tilfælde førtidspension.

  • at de unge, der er indskrevet på Basen, har mulighed for at få sociale relationer gennem deltagelse i fælles fritidsaktiviteter aften og weekend.

 

Supplerende har Basen mulighed for – igennem aftale i henhold til lov om

social service - at tilbyde den unge bostøtte i eget hjem, eller at den unge

kan bo i Basens bofællesskab og herigennem modtage botræning.

Helhedsindsatsen er vigtig for at få den unge kørt i stilling til at kunne

klare uddannelse/job.

Klik her for at læse mere om Basen Thisted.

 

Organisation

Basen er oprettet som et projekt under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Lederen referer til en nedsat styregruppe og til Jysk børneforsorg/Fredehjem.