Bo- og Jobuddannelsen Horsens

Kildegade 27

8700 Horsens

Tlf.: 75 60 10 20

E-mail: jh@boogjobuddannelsen.dk

Hjemmeside: www.boogjobuddannelsen.dk

 

Forstander: Jeanette Hjarsbæk

Formand: Aksel Sabroe, Horsens, tlf. 20 97 91 92, mail: sp5@stofanet.dk

 

Målgruppe

Bo- og Jobuddannelsen Horsens er et helhedstilbud om erhvervs- og botræning for unge mellem 18 og 29 år med primært generelle indlæringsvanskeligheder og behov for styrkelse af de sociale kompetencer.

 

Organisation

Bo- og Jobuddannelsen Horsens er organiseret som en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.