Borgmesterbakken

Borgmesterbakken 24

8700 Horsens

Tlf.: 44 45 15 25

E-mail: hp@borgmesterbakken.dk

Hjemmeside: www.borgmesterbakken.dk

 

Forstander: Henrik Pedersen

Formand: Hanne Henriksen, Horsens, tlf. 24 61 09 66, mail: hahe@km.dk

 

Målgruppe

Borgmesterbakken er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 3-18 år, som har behov for korterevarende anbringelse med det formål at få afklaret videre foranstaltnnger for barnet/den unge.

 

Organisation

Borgmesterbakken er organiseret som en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.