Bo/Skole/Job

Stavangervej 9

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 80 45 22

Fax: 86 80 41 50

E-mail: je@boskolejob.dk

Hjemmeside: www.boskolejob.dk

 

Forstander: Jelva Fiskbæk

Formand: Ellen Østergaard, Silkeborg, tlf. 86 84 69 06, mail: ellen.oestergaard@skolekom.dk

 

Målgruppe

Bo/Skole/Job er et tillbud om erhvervs- og botræning for unge mellem 18 og 25 år med indlæringsvanskeligheder.

Klik her for at læse mere om Bo/Skole/Job.

 

Organisation

Bo/Skole/Job er organiseret som en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.