Bostedet Ellengården - botilbud for familier og enlige kvinder

Bethesdavej 81

8200 Århus N

Tlf.: 89 40 10 50

E-mail: bostedet.ellengaarden@msb.aarhus.dk

 

Forstander: Kristine Griffith

Formand: Jacob Holm, Viby J, tlf. 86 14 30 77,

mobil 21 22 13 84, mail: jaho@km.dk

 

Målgruppe

Bostedet Ellengården tilbyder midlertidigt ophold til familier med hjemmeboende børn under 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, samt enlige kvinder uden børn med samme problemstilling.

Klik her for at læse mere om Bostedet Ellengården. 

 

Organisation

Bostedet Ellengården er organiseret som en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.