ElevKollegiet

Høvej 35

8520 Lystrup

Tlf.: 86 22 90 08

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Hjemmeside: www.elevkollegiet.dk

 

Forstander Birgit Larsen, tlf. 86 22 90 08 / 61 61 43 71

Formand: Joan Fuglsang, Odder, tlf. 86 55 42 13, mobil 51 94 34 61, mail: joan.fuglsang49@gmail.com

 

Målgruppe 

ElevKollegiet er et § 107 botilbud, der retter sig mod unge voksne, der, i en kortere eller længere periode, har behov for et midlertidigt botilbud og eller efterværn med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.

Formålet med ophold på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og social færdighedstræning, at bringe den unge i en positiv psykologisk og social udvikling, med det formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt.

Læs mere om ElevKollegiet

 

Organisation

ElevKollegiet er en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.