ElevKollegiet

Høvej 35, Elev

8200 Aarhus N

Tlf.: 86 22 90 08

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Hjemmeside: www.elevkollegiet.dk

 

Forstander Birgit Larsen

Formand: Mette Lindhardt, mobil 60 92 89 99,

mail: ml@advokathusnord.dk

 

Målgruppe 

ElevKollegiet er et § 107 botilbud, der retter sig mod unge voksne, der, i en kortere eller længere periode, har behov for et midlertidigt botilbud og eller efterværn med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.

Formålet med ophold på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og social færdighedstræning, at bringe den unge i en positiv psykologisk og social udvikling, med det formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt.

Læs mere om ElevKollegiet

 

Organisation

ElevKollegiet er en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.