Elmelund

Hanstholmvej 32

7700 Thisted

Tlf.: 97 91 24 23

E-mail:elmelund@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.elmelund-jbf.dk

 

Forstander: Alice Andersen

Formand:

 

Om Elmelund

Elmelund er et bo- og uddannelsessted for sentudviklede unge mellem 18 og 30 år. Der er tale om et tilbud til unge med generelle indlæringsvanskeligheder samt mentale og sociale funktionsnedsættelser.

 

Formål

Elmelund er et helhedsorienteret tilbud, der har til formål at afklare og optræne unge med særlige behov. På jobsiden har Elmelund til formål at afklare, optræne og udplacere den unge i en egnet beskæftigelse samt at støtte og vejlede frem mod den største grad af selvforsørgelse.

På bosiden er formålet at vejlede og optræne den unge i at blive så selvhjulpen i egen bolig som muligt.

Samtidig afdækkes, hvilke støttebehov der er brug for efter opholdet, og den enkelte unge hjælpes til selvindsigt og personlig udvikling.

I fritiden er formålet at vise de unge, hvordan man som voksen kan udnytte fritiden konstruktivt og indholdsrigt som led i det at have et godt socialt netværk omkring sig.

 

Klik her for at læse mere om Elmelund.

 

Organisation

Elmelund er en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.