Gødvad Efterskole

Stavangervej 2

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 08 11

Fax: 86 81 25 20

E-mail: jt@goed.dk

Hjemmeside: www.goed.dk

 

Forstander: Jacob Thorning

Formand: Jonas Hejsel

 

Målgruppe

På Gødvad Efterskole er undervisningen tilrettelagt med særligt sigte på sent udviklede unge - bogligt svage  

Klik her for at læse mere om Gødvad Efterskole.

 

Organisation

Gødvad Efterskole er organiseret som en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.

 

Bliv medlem af skolekredsen