Havredal Praktiske Uddannelser

Ulvedalsvej 30-34

7470 Karup

Tlf.: 86 66 22 68

E-mail: detny@havredal.dk

Hjemmeside: www.havredal.dk

 

Forstander: Poul Erik Clausen

Formand: Jens Maibom Pedersen, Højbjerg, tlf. 86 27 30 23, mail: jmp@diakonhojskolen.dk

 

Målgruppe

Målgruppen for Havredal Praktiske Uddannelser er unge med særlige behov i alderen 16-25 år. De unge er ofte bogligt svage og har typisk generelle indlæringsvanskeligheder. Enkelte har også en opmærksomhedsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse eller mildere psykiske vanskeligheder. Tilbuddet er ikke for kriminelle, misbrugere eller unge, der har behov for døgndækning.


Målsætning

Havredal Praktiske Uddannelser er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til. Målsætningen er desuden at klargøre eleven til arbejdsmarkedet på de rette vilkår samt at sikre eleven en bolig, der matcher dennes behov med særligt fokus på et socialt og professionelt netværk og et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Klik her for at læse mere om Havredal Praktiske Uddannelser

 

Organisation

Havredal Praktiske Uddannelser er organiseret som en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.