Holmstrupgård

Holmstrupgårdvej 39

8220 Brabrand

Tlf.78 47 86 00 

E-mail: holmstrupgaard@ps.rm.dk

Hjemmeside: www.holmstrupgaard.rm.dk

 

Forstander: Rasmus Ladefoged Dinnesen 

Formand: Jette Hansen, tlf. 65 39 18 38,

mobil 40 74 93 39, mail: handal@mail.tele.dk

 

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution for unge i alderen 14-23 samt voksne i alderen 18-30 med psykiatriske lidelser og spiseforstyrrelser. 

Holmstrupgård er en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.

 

Nyheder fra Holmstrupgård