Nørresø Børnepension

OBS - Institutionen er under afvikling

 

Sct. Knudsvej 5

8800 Viborg

Tlf.: 86 62 05 88

Fax: 86 62 07 11

E-mail: norresobornepension@viborg.dk

 

Kont. forstander: Finn Bonnichsen

Formand: Domprovst Marianne Koch, Viborg, tlf. 86 62 09 29, mail: mkk@km.dk

 

Målgruppe

Børn med sociale, følelsesmæssige eller familiemæssige problemer.
Børnene / de unge har været udsat for omsorgssvigt i den tidlige barndom, og med følelsesmæssige skader, begavelsesmæssigt er de inden for normalområdet.
Børnene har ofte været udsat for overgreb fysisk eller psykisk, og har også ofte forliste plejefamilieanbringelser bag sig.

Det er børn i den skolepligtige alder 5- 13 år ved indskrivningen, og som har brug for en længerevarende anbringelse, ofte resten af deres opvækst.

 

Organisation

Nørresø Børnepension er organiseret som en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.