Opholdsstedet Fjorden

Ravndalvej 2

Nørlem

7620 Lemvig

Tlf.: 97 81 09 33

Fax: 97 81 08 33

E-mail: administration@opholdsstedetfjorden.dk

Hjemmeside: www.opholdsstedetfjorden.dk

 

Forstander: Christian Bjerg

Formand: Ib Rønn, tlf. 23 71 18 24, mail: hojager42@gmail.com

 

Målgruppe

Fjorden har plads til 7 børn og unge i alderen 5 til 18 (23) år med sociale og psykiske problemer, tilknytningsforstyrrelser, herunder omsorgssvigt og de følger et omsorgssvigt giver.

Ved visitering mellem 5 og 14 år.

Der kan optages børn i aflastning og kortere anbringelsesforløb, inden for målgruppen, såfremt lederen vurderer, at det er foreneligt med den aktuelle målgruppes tarv.

Fjorden tilbyder efterværn i egen bolig, jf. efterværnsoplæg.​

 

Børnene kan være kendetegnede ved at have flere af nedenstående problemstillinger:

  • Har brug for en barndomsanbringelse med socialpædagogisk behandling og støtte
  • Sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder
  • Forstyrret kontaktform
  • Er understimuleret, som følge af omsorgssvigt traumer og ustabilitet i familien
  • Har været udsat for fysiske og psykiske overgreb
  • Har svært ved at fungere i forhold til fritidstilbud, skole, familie og kammerater
  • Har manglende tillid til voksne
  • Uklart selvbillede og lavt selvværd​
  • Vanskeligheder ved at indgå forpligtende socialt samvær
  • Ustabilt netværk, manglende forståelse for sociale spilleregler og normer

 

Klik her for at læse mere om Opholdsstedet Fjorden.


Organisation

Opholdsstedet Fjorden er en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.