Ude-Bo

Fabrikvej 11A

8700 Horsens

Tlf.: 75 60 14 02 / 22 72 05 94

E-mail: britta@udebo.dk

Hjemmeside: www.udebo.dk

 

Forstander: Britta Schmidt

Formand:  Knud Byskov

Mail: knudbyskov@gmail.com, Tlf: 21 76 85 15

 

Målgruppe

Ude-Bo´s målgruppe er unge mellem 18-29 år med følelsesmæssige og sociale problemer.

Herunder psykiatriske problemstillinger, begyndende misbrug, tidligt skadet og/eller har udviklingsforstyrrelser.

Målgruppen er unge, der har et ønske om en stabil tilværelse i egen bolig. De unge har også en erkendelse af, at de har brug for voksenstøtte til positivt at udvikle og forandre deres egen tilværelse.

Unge med massivt misbrug og/eller kriminalitet, samt unge med voldelig adfærd er ikke i målgruppen.

De unge har egen indtægt i form af løn, SU, sygedagpenge, pension eller kontanthjælp.

Klik her for at læse mere om Ude-Bo.

 

Organisation

Ude-Bo er et selvejende socialpædagogisk ungdomsprojekt under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem med egen ledelse og bestyrelse.