Nyheder

Tak for 12 gode år til Finn og velkommen til Allan

Efter 12 gode år i foreningen går Finn Bonnichsen på velfortjent pension.

Invitation til årets inspirationskonference

Inklusion i virkeligheden - en inspirationskonference om fællesskaber for voksne med og uden udviklingshæmning  Tirsdag d. 27. november kl. 10-16 (med indskrivning fra kl. 9.00) Rådhushallen, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. Du er inviteret til årets inspirationskonference om fællesskaber for voksne med og uden udviklingshæmning.Journalist Nick Horup (som du kender fra de fol ...

Stort tillykke med 25-års jubilæet

For 25 år siden - i 1993 - blev Jelva Fiskbæk ansat som botræner på i bofællesskabet Ladelundsvej under Bo/Skole/Job i Silkeborg. Et bofællesskab, hun var med til at etablere helt fra bunden, hvor hun stod for alt lige fra indkøb af service til at tage godt imod de første elever.   I 1999 stod Bo/Skole/Job uden forstander og der skulle hurtigt findes en der kunne påtage sig l ...

Nu åbner dørene til Nordland

Nu åbner dørene til Nordland I det nyetablerede Nordland i Løkken står personalet klar til at tage imod unge, som har brug for specialiseret støtte til at komme godt gennem deres ungdomsår. Med solid faglighed og omsorg kan personalet tage imod 10 unge i alderen 12 -18 år, som skoler og traditionelle døgntilbud har svært ved at rumme. ”Motivationen for at starte det nye ophold ...

Konference om Kirkens Sociale Ansvar

Konferencen foregår igen i år på Diakonhøjskolen i Aarhus og henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats for medmennesker, der står uden for samfundets positive fællesskaber. Konferencen finder sted torsdag d. 8. november kl. 9.30-15.00    Hvem møder du? Knud Aarup – debattør, formand for Røde Kors i Aarhus, fhv. direktør for Socialstyrelsen, forfatte ...

Inclusion festival

Tidligt i maj afholdt foreningens frivilligdrevne tilbud MOVE en storstilet ICLUSION festival med stor succes. Både Horsens borgmester Peter Sørensen, Alberte fra X-faktor og mange, mange andre kom for at hylde fællesskabet. For mange sårbare unge kan det være svært at tage til nogle af landets allerede eksisterende festivaler. Derfor igangsatte MOVE sammen med andre lokale aktører i Horsens, herunder headspace Horsens, Sund By Horsens samt Ungerådet, initiativet INCLUSION festival – en festival som støtter fællesskaber på tværs, og hvor der er plads til alle. 

En folkebevægelse mod ensomhed – og vi går med

Folkebevægelsen mod Ensomhed sætter hvert år i uge 17 særligt fokus på bekæmpelse af ensomhed med kampagnerne Danmark spiser sammen og March mod Ensomhed. Positive fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed er en helt central del af Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejde og værdisæt. Derfor støttede foreningen også glædeligt op om initiativerne i uge 17.