Nyheder

ÅBENT BREV TIL MINISTEREN: BRING BARNETS NETVÆRK I SPIL

Børnesagens formand, Lena Søgaard og næstformand, Poul Erik Clausen, sendte tilbage i december følgende brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag i forbindelse med fordelingen af pengene fra resterne af satspuljen til en ny civilsamfundsstrategi og videncenter for anbragte børn. 

Hjertevenskab er en gensidig horisontudvidelse

Rebekka og Eva er hjertevenner. Selvom hjerteven har formidlet deres venskab, er det for dem ikke anderledes end et hvilket som helst andet venskab: ”Jeg opfatter Rebekka som en ven på lige fod med alle mulige andre. Jeg foreslår kun det jeg selv har lyst til, og så er det jo bare fedt, når Rebekka har lyst til det samme, så vi kan gøre det sammen”, fortæller Eva.

Tak for din ægthed, dit engagement og det fælles pulsslag

Jysk børneforsorg/fredehjem siger tak til afgående formand, Jette Hansen, for 42 flotte år i hovedbestyrelsen - heraf mere end 25 år som formand. Vi siger tak til Jette for indsatsen, for hendes ægthed, hendes engagement og det fælles pulsslag.

Invitation til reception

Havredal og Jysk børneforsorg/Fredehjem inviterer til reception

Invitation til generalforsamling

Jysk børneforsorg/Fredehjem inviterer medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer, frivillige og øvrige interesserede til generalforsamling samt afskedsreception for Jette Hansen 8. september 2020.

Håndbog for bestyrelsesarbejdet

Håndbogen for bestyrelsesarbejdet i Jysk børneforsorg/Fredehjem er nu klar. Den kan læses her på siden på nedenstående link, hvorfra den også kan downloades til egen computer.

Læs håndbogen her

En omsorgsfuld og flittig 25 års jubilar

Den 10. juni 2020 er det 25 år siden, Jette Hansen blev valgt til formand for den kirkelige sociale forening Jysk børneforsorg/Fredehjem - en forening, der driver en lang række sociale tilbud til udsatte børn, unge og familier over det meste af Jylland.

Online fællesskab rækker ud mod ensomme unge under Corona

Fællesskabet har haft særlige udfordringer under COVID-19, hvor hele Danmark i marts blev lukket ned. Herunder også Jysk børneforsorgs’ frivilligdrevne tilbud. Med hjælp fra en donation fra TUBORGFONDET blev det muligt at skabe online aktiviteter på tværs af de frivilligdrevne tilbud.

Mette Navntoft bliver ny forstander for Havredal Praktiske Uddannelser

Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet at ansætte Mette Navntoft som ny forstander på Havredal Praktiske Uddannelser fra 1. juni 2020. Mette kommer fra en stilling som viceforstander på Havredal Praktiske Uddannelser. Hun er 44 år og oprindeligt uddannet pædagog og har efterfølgende taget en diplom i pædagogisk psykologi.  

Generalforsamling udsættes

Grundet den igangværende Covid-19 pandemi udsættes generalforsamlingen der var planlagt til afholdelse den 8. juni. Der meldes en ny dato ud så snart det er muligt ud fra myndighedernes retningslinjer.

Jysk børneforsorg/Fredehjem lancerer jobbank

KFUM's Sociale Arbejde, Livsværk og Jysk børneforsorg/Fredehjem lancerer i fællesskab en jobbank, som har til formål at kunne skaffe ekstra hænder under den nuværende Corona-pandemi.

Poul Erik Clausen bliver ny generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

Ny generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

En enig Hovedbestyrelse har besluttet at ansætte Poul Erik Clausen som ny generalsekretær i foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Poul Erik Clausen kommer fra en stilling som forstander på Havredal Praktiske Uddannelser. Han er 53 år og oprindeligt uddannet pædagog. 

Samrådsmøde 2020

Jysk børneforsorg/Fredehjem har den 22. og 23. januar været værter for det årlige samrådsmøde på Nyborg Strand hvor KFUM's Sociale Arbejde og LIVSVÆRK har været inviteret til drøftelser og oplæg under temaet “tale er sølv - samtale er guld”. Oplæggene havde udgangspunkt i det diakonale og sociale arbejde med fokus på at støtte og drage omsorg for samfundets svageste.

Elmelund er et livslangt fællesskab

Selvom 34-årige Henrik officielt forlod bo- og uddannelsesstedet Elmelund for 13 år siden, er han stadig en del af det særlige fællesskab i det nordjyske. Hver torsdag bliver minder vækket til live, og nye ’elmelundere’ bliver budt velkommen, når Henrik tager et smut forbi Elmelunds torsdagsklub. Med sig har han sin kone og den kage, hun trofast bager til klubben.

Konstitueret generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

Poul Erik Clausen er konstitueret som generalsekretær. Poul Erik Clausen er forstander igennem 19 år og har ydermere tidligere bl.a. været forstanderrepræsentant i foreningens hovedbestyrelse.