Nyheder

TEST

Ensomhed vokser blandt unge mennesker, og de er nu en af de befolkningsgrupper, der føler sig mest ensomme i Danmark. Rasmus Nielsen har haft ensomheden tæt inde på livet. Gennem HUSRUM er han kommet ud på den anden side, og i dag bruger han sine erfaringer til at hjælpe andre unge.
Sådan starter den fine artikel i Aarhus Panorama, som har mødt Rasmus til en snak om ensomhed, HUSRUM og det at give tilbage.

Rasmus sine egne erfaringer om ensomhed til at hjælpe andre unge

Ensomhed vokser blandt unge mennesker, og de er nu en af de befolkningsgrupper, der føler sig mest ensomme i Danmark. Rasmus Nielsen har haft ensomheden tæt inde på livet. Gennem HUSRUM er han kommet ud på den anden side, og i dag bruger han sine erfaringer til at hjælpe andre unge.
Sådan starter den fine artikel i Aarhus Panorama, som har mødt Rasmus til en snak om ensomhed, HUSRUM og det at give tilbage.

Jobkollegiet udvider med ny afdeling

1. marts 2021 kan Jobkollegiet åbne dørene til en helt ny afdeling: Værket, som skal tilbyde blivende boliger til voksne med et udviklingshandicap.

Værket er for voksne med en udviklingshæmning, som har brug for varieret, men varigt brug for socialpædagogisk støtte i hverdagen. Det socialpædagogiske fokus er på fire kerneområder: Botræning, socialfærdighedstræning, erhvervstræning samt fritidstræning.

Eksistensen i det diakonale arbejde

Som forening med dybe rødder i folkekirkens diakoni, sætter vi i forbindelse med diakoniens dag d. 7. februar fokus på hvordan diakonien bl.a. udfolder sig i 2021.  Kirkefondet sætter i deres magasin "Kirken i dag" fokus på netop det diakonale arbejde, hvor teolog og underviser Bodil Lodberg bidrager med refleksioner over eksistensen i det diakonale arbejde. Nedenfor kan du læ ...

Temadag om seksualitet på Elmelund

Seksualvejledning er også for unge med en kognitiv funktionsnedsættelse

Sammen med SUMH og sætter vi fokus på seksualundervisning for unge med handicap, for behovet er enormt.

Når Uge Sex sætter køn, krop og sex på skemaet for landets skoleelever, risikerer unge med f.eks. autisme ADHD, udviklingshæmning og hjerneskade at blive glemt. Selvom de også har et stort behov for seksualundervisning.

Regeringens udspil om Børnene Først har gode toner, men mangler fokus på familien og helheden

Regeringens udspil: Børnene Først har gode og ambitiøse initiativer, som skal styrke børns rettigheder og skabe rammer, hvor barnet i højere grad høres. Vi glæder os over, at der med udspillet sættes fokus på udsatte børns vilkår, rettigheder og fremtid. Vi undrer os dog over, at regeringen ikke har større fokus på helhedsorienterede løsninger og på at få praksis i spil. Hvorfor ikke, i de tilfælde det giver mening, hjælpe familien tidligere og bedre for på den måde at stille børnene først?