Samarbejde med Horsens Kommune om fællesskab og bevægelse for sårbare unge

Af: Anne Sophia Christiansen

For at kvalificere et projekt, der skal give sårbare unge positive oplevelser med bevægelse og fælleskab med andre unge inviterede Jysk børneforsorg/Fredehjem i samarbejde med Horsens Kommune til idéudviklingsseminar omkring et ny bevægelsesprojektet med arbejdstitlen Projekt Move.

Projekt Move er tænkt som et 2-årigt projekt for sårbare børn og unge mellem 12 og 30 år i Horsens Kommune. Målet skal nås gennem et tæt samarbejde med lokale foreninger, nøglepersoner i Kommunen og de tre institutioner foreningen har i Horsens.  Projektet skal etablere og udvikle et tværgående lokalt samarbejde, som kan bære projektet på længere sigt. TRYG Fonden har givet Jysk børneforsorg/ Fredehjem interessetilkendegivelse om støtte til projektet.  

 

Projekt Move
Formålet med Projekt Move er dels at motivere og fastholde sårbare unge til en sund livsstil med fysisk bevægelse og dels at skabe nye fællesskaber for at løsne op for den voldsomme ensomhedsfølelse mange unge i denne målgruppe føler. Projektet har til formål at finde og afprøve en metode til at etablere kontakt til de unge og motivere til deltagelse i aktiviteter i lokalområdet. Kendetegnende for de unge er, at de lever et liv med forskelligartede fysiske og psykiske problemstillinger. Disse unge er ofte fysisk inaktive og socialt isolerede, med overhængende risiko for livsstilssygdomme og forringet livskvalitet. Broen Horsens, Headspace Horsens, Sund By og Idræt for Sindslidende ønsker at være medspillere, der får projektet til at leve og udvikle sig i Horsens.

Bevægelse for alle

Jysk Børneforsorg/ Fredehjem og Horsens Kommune inviterede 23. juni til idéudviklingsseminar, for repræsentanter fra Borgmesterbakken, Ude-Bo og Bo- og Jobuddannelsen, for lokale foreninger og kommunale samarbejdspartnere. Ved fælles hjælp blev udfordringer afdækket, ressourcer og muligheder sat i fokus for at motivere unge til et mere aktivt liv. Direktør Karin Holland fra Horsens Kommune bød velkommen med et kort oplæg om Sundhedsfremme for alle unge. Dette blev efterfulgt af et oplæg, hvor deltagerne fik et indblik i, hvad de unge selv mener om emnet. Dette gav en naturlig overgang til at arbejde med forskellige øvelser, hvor deltagerne sammen fik mulighed for at undersøge og diskutere, hvor ressourcerne skal findes i praksis, samt hvad der skal til for at motivere og fastholde de unge til en sund livsstil med bevægelse. Deltagerne fik sammen skabt et omfattende idékatalog. Der kom således mere end 20 konkrete idéer til mulige aktiviteter, med detaljer om hvor og hvornår aktiviteten skal foregå, samt hvem der skal drive og være ansvarlige for tilbuddet.

 

Undervejs opstod en fælles forståelse af at fælleskab og samvær med andre er drivkraften, den største og vigtigste katalysator til at motivere de unge til bevægelse. Aktiviteten kan være alt fra parkour til frisbeegolf, gå- eller løbehold, hvor der via sociale medier meldes ud, hvor de interesserede mødes, samt hvad der skal foregå. For eksempel via Facebookgrupper eller andre sociale medier hvor de unge er i forvejen.

Fra idé til handling
Den endelige projektansøgning til Trygfonden bygges op omkring denne konkrete praksisviden og deltagernes inputs fra idéudviklingsseminaret, hvor der også blev dannet nye relationer og mange fik ny viden om allerede eksisterende muligheder med sig hjem.

Organisationskonsulent Marie Nyegaard lægger i juli sidste hånd på den endelige ansøgning. Om alt går vel kan Projekt Move skydes i gang inden årets udgang.