Bliv Hjerteven

Hjerteven er nyt et tilbud til unge i Aarhus mellem 18 og 30 år, som har svage eller ikke-eksisterende stabile relationer til voksne. Hjertevennerne er ikke behandlere, men frivillige, der med egne erfaringer og omsorg kan støtte den unge med at begå sig i hverdagen og i livet.Sammensætningen af den unge og en hjerteven foregår gennem matching-møder ud fra blandt andet interesser, erfaringer og ønsker for fremtiden.

Hjerteven er et foreløbig et pilotprojekt, der afprøves i et samarbejde mellem Kirkens Korshær i Aarhus og Jysk børneforsorg/Fredehjem, og  koordineres af projektkoordinator Malene Andersen.

Malene er uddannet socialrådgiver og har ud over sin faglige viden og erfaring også mange personlige kompetencer at give videre til projektet.


Kunne du tænke dig at blive hjerteven - eller kender du en ung, der mangler en en hjerteven - så kontakt projektkoordinator Malene Andersen på kontakt@hjerteven.dk