Rejsen som tema i arbejdet med unge udviklingshæmmede

 

På Jobkollegiet i Brabrand havde de unge i efterår 2017 sparet nogle penge op. Dette var de enige om skulle bruges til et fælles projekt. Valget faldt på   ”at rejse er at leve”. Ud at opleve, være sammen og få spændende minder med sig og styrke gode relation.

 

Af jobvejleder Jytte Hoe Søjberg

Personalet havde et stort ønske om, at dette skulle være på de unges præmisser. De skulle være så meget som muligt med i processen. ”At rejse” blev derfor et tema på beboermøderne.

Det første skridt blev at finde ud, af hvordan kan man rejse. Der er jo utrolig mange måder at gøre det på, og hvad synes de hver især kunne være spændende.  Der blev lagt en masse billeder frem med f.eks. en tur i telt, campingvogn, badeferie, skiferie, vandreferie, byferie. Der var ingen begrænsninger. Det handlede jo om at blive bevidste om, hvad er der af muligheder. Havde de selv været nogle steder, som var spændende bragte de også dette i spil.

Det var spændende. Der kom mange gode historie om, hvad man tidligere havde prøvet eller i virkeligheden gik og drømte om. Vi var jo i drømmefasen og alt kunne jo lade sig gøre.

Vi sætter os sammen og laver en brainstorm på:

•                   Rejse mål

•                   Aktiviteter

Rigtig spændende blev det, da der nu kunne vælges tre områder, som kunne værre interessante.

Det har været en god proces at komme ind i. Der er mange forskellige måder at rejse på og det er godt at blive mindet om. Det var vigtigt at få snakket mulighederne godt igennem. Der blev lavet nogle spørgsmål, som man talte om i små grupper. Meningen var, at man fortalte til hinanden og skulle samtidig lytte til de andre. Der opstod en bevidsthed om egen interesser og hvad man kunne lide ved at rejse og holde ferie. Der blev talt om selv at arrangere en rejse og hvad det kræver. Kunne man f.eks. rejse sammen uden personale osv.

Valget faldt på en bytur (Barcelona) og en ski rejse, (Norge).  Ingen var i tvivl om hvad det var, de havde mest lyst til. Den tredje gruppe blev aldrig aktuel.

Derefter begyndte arbejdet i de to grupper.   I grupperne blev der igen lagt vægt på processen og der blev uddelegeret opgaver i forhold til, hvor vi skulle bo, og hvad vi skulle se. Vi gik på nettet og biblioteket og fandt information om de steder vi ville besøge. På by-holdet valgte man hver et sted, man gerne ville besøge og havde ansvaret for at finde ud af noget om dette sted.

 

·        Hvad koster det f.eks. at komme ind?

·        Hvordan kommer man der til? 

·        Hvad skal der pakkes? 

·        Hvis vi skulle rejse let, hvad måtte man så have med i sin kuffert?

 

Det har været en lang proces at planlægge denne rejse. Personalet ønskede at de unge skulle tage ejerskab på turen. Dette krævede møder som var forberedte med godt visuelt materiale for at sikre, alle havde forstået hvad der blev talt om. Derudover var det vigtigt at holde gryden i kog og holde de unge op på vores aftaler i forhold til opgaverne, som de havde påtaget sig.  På selve rejsen var det vigtigt at vi som personale, trådte tilbage og gave plads til de unge

Det har vist sig, at det har givet stor tilfredshed at forberede samt rejse på denne måde. Stor glæde at blive udfordret på ansvaret for at det blev en god tur, samt at vi nåede de mål, som vi havde sat os hjemmefra.  De har taget ansvar for sig selv og fællesskabet og fået en oplevelse af, at kunne mere end de selv tror. Det har været givende, at de unge selv har valgt deres rejsemål.  Det har været godt at rejse i mindre grupper. Det har givet fællesskab at blive bevidste om, at have samme interesse.  Ro på oplevelserne, da vi jo alle havde lyst til det samme.

Personalet har lært, at forberedelse og medinddragelse skal i fokus.  Det er vigtigt, at vi træder tilbage og giver plads til, at de unge kan udfolde sig. Vi skal have fokus på ikke hele tiden være problemløsere, men give tid og stille spørgsmål og på den måde give støtte til at komme videre.

Vi snakker og griner stadig af de fantastiske oplevelser vi har haft sammen på disse to ture. Alle er klar til at smutte af sted igen og vi overvejer stærkt, at næste gang, er det vist ikke nødvendigt, der kommer en pædagog ind over.

Af Jytte Hoe Søjberg

Jobvejleder på Jobkollegiet

 

Om Jobkollegiet

Jobkollegiet er et helhedstilbud for unge udviklingshæmmede med særlige behov. At Jobkollegiets tilbud er helhedsorienteret betyder, at det omfatter både hverdagsliv og arbejdsliv.

 

Beboerne på Jobkollegiet får hjælp på 4 områder:

       Botræning

       Erhvervstræning

       Støtte til at styrke personlige og sociale kompetencer

       STU