En folkebevægelse mod ensomhed – og vi går med

Folkebevægelsen mod Ensomhed sætter hvert år i uge 17 særligt fokus på bekæmpelse af ensomhed med kampagnerne Danmark spiser sammen og March mod Ensomhed. Positive fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed er en helt central del af Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejde og værdisæt. Derfor støttede foreningen også glædeligt op om initiativerne i uge 17.

Unge på jobkollegiet hylder fællesskabet hver dag, og ved March mod Ensomhed

Initiativet bag March mod Ensomhed findes i en enkelt mand Patrick Cakirli, men virkeliggjordes af mennesker i hele Danmark – præmissen for marchen var nemlig, at Patrick aldrig ville gå alene; og at man aldrig skal gå alene, støtter foreningen gerne op om.  På Jobkollegiet i Brabrand er fællesskab en vigtig del af hverdagen. Her er det slet ikke noget nyt, at man hjælper hinanden til at klare mere, og at man sammen står stærkere. Derfor var det helt naturligt for de unge på Jobkollegiet, at gå med i March mod Ensomheds sidste stækning i Aarhus. Sammen med Jobkollegiets ansatte mødte de unge talstærkt op for at støtte op om Patricks afslutning på ca. 300 kilometers gang tværs over landet.

Læs mere om Jobkollegiet her og March mod Ensomhed her

MOVE spiser og går sammen – hygge og fællesskab skaber varme minder

Både hvederne som MOVE inviterede til, såvel som benene var varme i uge 17. MOVE i Horsens bakkede nemlig op om både March mod Ensomhed og Danmark Spiser Sammen. Deltagere fra MOVE lagde i alt ca. 25 kilometer bag sig til fods, da tilsluttede sig Patrick ved Horsens og gik med helt til Odder. Derudover inviterede MOVE også deltagere og naboer til varme hveder og bakkede dermed op om Danmark Spiser Sammen. Og selvom det var de varme hveder der var udgangspunktet, var det en dag med hygge og fællesskab som blev til varme minder.

Læs mere om MOVE her

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem støtter op om Folkebevægelsen mod Ensomhed

Folkebevægelsen mod Ensomhed blev grundlagt i 2014 for at inspirere til en samlet indsats for fællesskabet som vejen ud af ensomhed. I dag er flere end 70 organisationer, skoler, kommuner og virksomheder gået sammen for at skabe en bevægelse mod ensomhed politisk, forskningsmæssigt og med konkrete initiativer rundt om i landet. Læs mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed her