Tak for 12 gode år til Finn og velkommen til Allan

 

Efter 12 gode år i foreningen går Finn Bonnichsen på velfortjent pension. I sin stilling har Finn især bidraget med udvikling og sparring til foreningens selvejende institutioner. Vi ønsker at rette en stor tak for de mange år lagt i foreningen, som har været med til at sikre gode levevilkår for udsatte børn, unge og familier. 

D. 18. december afholdte foreningen reception for Finn, og sagde dermed officielt tak for mange gode år og for den store indsats lagt i Jysk børneforsorg/Fredehjem. 

 

Velkommen til foreningens nye konsulent

 

Jysk børneforsorg/Fredehjems nye konsulent hedder Allan Ellesøe Borresen. Allan er uddannet pædagog og besidder en diplomuddannelse i ledelse og en Mini MBA med fokus på strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse. Som konsulent i foreningen bliver de primære opgaver at understøtte drift og udvikling af foreningens selvejende institutioner. 

 

”Jeg er utrolig glad for, og stolt over at være blevet udvalgt til at varetage hvervet som konsulent i en så traditionsrig forening, som arbejder for nogle af samfundets svageste, og som er funderet på stærke mellem- og medmenneskelige værdier. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet, og ser frem til at besøge de forskellige tilbud i nær fremtid", siger Allan.