Inclusion festival

Tidligt i maj afholdt foreningens frivilligdrevne tilbud MOVE en storstilet ICLUSION festival med stor succes. Både Horsens borgmester Peter Sørensen, Alberte fra X-faktor og mange, mange andre kom for at hylde fællesskabet. For mange sårbare unge kan det være svært at tage til nogle af landets allerede eksisterende festivaler. Derfor igangsatte MOVE sammen med andre lokale aktører i Horsens, herunder headspace Horsens, Sund By Horsens samt Ungerådet, initiativet INCLUSION festival – en festival som støtter fællesskaber på tværs, og hvor der er plads til alle. 

 

INCLUSIONs succes

Horsens borgmester Peter Sørensen stod for den officielle åbning af den allerførste INCLUSION festival. Her udtalte han bl.a. det store behov for initiativer som INCLUSION: ”Det er så vigtigt at vi støtter unge, der har mest brug for det, og det er foreninger som Jysk børneforsorg/Fredehjem rigtig gode til. Det er de unge som det hele drejer sig om, og vi har desværre alt for mange unge som, hvis de ikke får den rigtige hjælp, står i risiko for at ende udenfor fællesskabet”.  

Og det var netop at skabe positive fællesskaber, og fællesskaber på tværs som var målet for MOVE. Til festivalen var knyttet et stort antal frivillige som enten er frivillige eller unge i MOVE, og i andre lokale tilbud. For at understøtte festivalens mål, var det vigtigt for frivilligkoordinator Anne Hjortkjær at tænke i, at alle kan være frivillige. Derfor bidrog både unge, eksisterende frivillige, lokale aktører på lige fod med hinanden, for derved at skabe noget større.

Ca. 1500 personer kom forbi festivalen i løbet af dagen, enten for at høre nogle af de mange kunstnere, spille spil, være med i den rytmiske zumba eller for blot at slappe af og nyde stemningen.