Nu åbner dørene til Nordland

I det nyetablerede Nordland i Løkken står personalet klar til at tage imod unge, som har brug for specialiseret støtte til at komme godt gennem deres ungdomsår. Med solid faglighed og omsorg kan personalet tage imod 10 unge i alderen 12 -18 år, som skoler og traditionelle døgntilbud har svært ved at rumme. ”Motivationen for at starte det nye opholdssted op er at skabe det bedst mulige tilbud til en gruppe unge, som hidtil ikke har haft de samme muligheder i livet som deres jævnaldrende. Og så brænder jeg for at skabe en kultur, som kommer både personalet og de unge til gode”, udtaler  Mads Thomsen. Derfor har der op til den officielle åbning af Nordland været et stort fokus på at skabe et sammentømret team, som sikrer stabilitet overfor opholdsstedets unge. 

 

Nordland skal være en del af lokalsamfundet i Løkken 

For forstander Mads Thomsen er det vigtigt at Nordland er en del af lokalsamfundet, og at opholdsstedets unge både bidrager til og får gavn af de muligheder der findes i nærområdet. Derfor ønsker Mads Thomsen også at opholdsstedets unge på sigt, og når den enkelte er klar til det, kan få gavn af både aktiviteter i den rolige natur som omgiver Nordland, samt af de mange foreningstilbud som findes i området. 

 

Kontakt 

For information om pladser, takster mm. kontakt forstander Mads Thomsen på telefon: 54 55 00 80 eller mail: mt@nordland.nu 

 

Nordlands bestyrelse består af: 

  • Formand: Mette Lindhardt, advokat
  • Næstformand: Else Frydensberg, tidl. kontorchef i Socialstyrelsen 
  • Lise Nedergaard, sognepræst i Løkken