Høring på Christiansborg: 30 år med Børnekonventionen

I år er det 30 år siden at FN's Børnekonvention blev vedtaget. 

Børnekonventionen skal sikre, at alle børn i verden har ret til at leve et trygt og godt liv, til at blive hørt og til at modtage hjælp. 
196 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, som dermed gør den til den mest udbredte menneskerettighedstraktat.

Børnesagens Fællesråd markerede d. 7.  februar 30 året for Børnekonventionen med en høring på Christiansborg. Som næstformand for Børnesagens Fællesråd, deltog vores generalsekretær Ole Bjerre Jakobsen i denne vigtige sammenhæng. 

 Temaet for dagen var: ”30 år med Børnekonventionen: Har Danmarks børn fået det bedre?"

Programmet  bød bl.a. på oplæg fra Mai Mercado, Pernille Rosenkrantz-Theil og Bragi Gudbrandsson fra FN's Børnekomité. Mere om dagen og programmet kan læses her.