Nyt STU-tilbud i Brabrand

 

Birkeskolen er et ambitiøst uddannelsestilbud til unge i alderen 15 – 25 år med udviklingshæmning. Under overskriften ”Kost, livsstil og motion” får eleverne hjælp til deres personlige, faglige og sociale udvikling med henblik på at opnå størst mulig livsmestring. Der er stort fokus på det beskæftigelsesrettede, så interne og eksterne praktikforløb er en central del af uddannelsen. Et fremtidigt voksenliv med støttet beskæftigelse under en form, der er tilpasset den enkelte, er et af hovedformålene med et ophold på Birkeskolen.

 

Skolen drives med afsæt i Jysk børneforsorg/Fredehjems værdier: Værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer.

Der er plads til 16 elever, og ansøgningsfristen, hvis man er bosat i Aarhus Kommune, er den 31. januar 2019. Såfremt der er ledige pladser, vil der være mulighed for løbende optag herefter. Er man ikke bosat i Aarhus Kommune, men ønsker at blive visiteret til Birkeskolen, kan man henvende sig til sin hjemkommune for yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren.

 

Læs mere om Birkeskolen her, eller kontakt skolens leder Ole Dixen på telefon: 2434 3911

Der er indgået ramme aftale mellem Aarhus Kommune og Birkeskolen. Du kan læse aftalen her.

Kom med rundt på Birkeskolen i denne video