Thor flyttede sig med MOVE

Erfaringsudveksling med ligesindede unge i MOVEs samtalegruppe hjalp Thor med at finde mere stabilitet i sit liv, og lærte ham selv at tage hånd om de udfordringer, han mødte i sin hverdag. 

 

Med flere afsluttede skoleophold bag sig er Thor i øjeblikket på kontanthjælp, hvor han bruger det meste af sin tid på musik og computerspil, hvilket er hans helt store interesser. For nogle måneder siden hørte Thor gennem sin mentor om en mulighed for at deltage i MOVEs samtalegruppe for unge 18 – 30 årige.  

- Før jeg startede i MOVE, var jeg et rigtig dårligt sted i mit liv. Jeg havde svært ved at tage ansvar for mig selv og de problemer, jeg gik og tumlede med. Men samtalegruppen har hjulpet mig med at få lidt mere stabilitet i mit liv. Jeg er blevet bedre til at være til stede lige netop dér, hvor jeg skal være tilstede, siger Thor. 

 

I samtalegrupperne mødes seks-syv unge og to frivillige én gang om ugen i et forløb der varer 10-12 uger. Her udveksler de unge skiftevis udfordringer fra den forgangne uge og forsøger at løse store som små problemer i fællesskab. Om samtalegruppen udtaler Thor:

- Det er heldigvis en lille gruppe og det fungerer rigtig godt for mig, fordi jeg mister fokus i større forsamlinger. Så begynder jeg at fokusere på alle menneskerne i stedet for det jeg egentlig skal have fokus på, forklarer Thor og fortsætter:

- Jeg har lært rigtig meget af at snakke med andre mennesker, der har de samme problemer som mig. Først og fremmest er der rart at få hjælp og gode råd fra andre der er i samme situation som en selv. Og så hjælper det faktisk også bare at vide, at man ikke er den eneste i hele verden, der har det sådan. 

 

Samtalegrupperne er tiltænkt som et tilbud for unge der føler sig socialt isolerede, usikre på sig selv eller måske er udfordret af angst, depression eller er psykisk sårbare på anden vis. Det er ikke en erstatning for psykologsamtaler eller anden terapeutisk behandling, men et værktøj til at blive bedre til at hjælpe sig selv. Alligevel beskriver Thor det således:

- Tilbuddet kan selvfølgelig ikke sidestilles med terapi, men for mig har det næsten virket som en form for terapi. Det har altid været rigtig hyggeligt at være der, og jeg har i hvert fald lært, at man ikke skal være bange for at snakke om sine problemer.

 

På den lange bane har Thor også fået nogle nye bekendtskaber ud af forløbet i samtalegruppen, og har efterfølgende haft kontakt med nogle af de andre deltagere i samtalegruppen.