Stærke fortællinger fra praksis ved årets konference om ”Kirkens sociale ansvar”

Omkring 200 mennesker var den 14. november samlet til den årlige konference, som arrangeres i et samarbejde mellem mellem Kirkens Korshær, Diakonhøjskolen og Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Temaet for årets konference var kvinder i udsatte livspositioner.

Efter velkomst fra arrangørerne talte Biskop Henrik Wigh-Poulsen om kirkens sociale ansvar set fra hans embede og perspektiv.

Herefter var der stærke oplæg fra udviklingschefen i KFUK’s sociale arbejde, Marie-Louise Løvgreen og Korshærsleder ved Kirkens Korshær, Niels Bjørnø. Begge oplægsholdere fortalte om deres arbejde med udsatte mennesker og med særligt fokus på arbejdet med kvinder. Oplæggene havde klare perspektiver på både det nuværende arbejde, men i lige så høj grad på, hvilke områder der er potentiale for at styrke i det fremtidige arbejde.

Dagens mest intense oplæg kom fra forstanderen for Familiebo i Vejle, Grethe Albinus. Efter at de foregående oplæg havde bevæget sig i samfundsperspektivet, blev det helt jordnært og nærværende med fortællinger fra praksis på Familiebo, som er et socialpædagogisk familieopholdssted for socialt eller psykisk sårbare børnefamilier. Slides fra Grethes oplæg kan findes her

Konferencen blev på smukkeste vis rundet af med et indlæg fra salen fra en ung kvinde, der takkede for det store arbejde der bliver lavet på området. Hun har selv haft det helt tæt inde på livet og ved derfor hvor stor en forskel det kan gøre.