Ansatte og bestyrelsesmedlemmer samles til træf

I starten af oktober holdt Jysk børneforsorg/Fredehjem traditionen tro medarbejder- og bestyrelsestræf - i år var ikke mindre end godt 200 ansatte og bestyrelsesmedlemmer med.

Humoristiske og tankevækkende oplæg

Medarbejder- og bestyrelsestræffet blev igangsat med oplægget 'Søn af en psykopat' ved Geo, som kunne fortælle om en opvækst, som de jævnaldrende ikke kendte til: trusler, svindel og utryghed prægede Geos barndom. Den konstante utryghed fortsatte i voksenlivet, hvor Geo - indtil farens død - konstant så sig over skulderen. 

Som afslutning på et festligt og tankevækkende døgn, kunne Helle Hein med humor og indsigt fortælle om det særlige ved den diakonale verden, og hvordan der netop her skabes værdier med mening. Oplægget tog udgangspunkt i den forskning, Helle Hein har gennemført som projekt for Center for Diakoni og Ledelse med casestudier fra KFUM's Sociale Arbejde, Blå Kors og Sankt Lukas Stiftelsen. Mere om studiet kan læses her og powerpointet fra dagen kan findes her. 

 

Fest, sang og møder på tværs af arbejdssteder 

Træffets formål er at samles om det særlige fællesskab Jysk børneforsorg/Fredehjem er, og mødes på tværs af arbejdssteder i alt det vi er fælles om. Traditionen tro er der sang, festmiddag og samvær med kollegaer fra andre arbejdssteder. Det er bl.a. noget af det der gør foreningen til noget særligt.