Invitation til Kirkens Sociale Ansvar

Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/Fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar. I år med temaet: Kvinder i udsatte livssituationer. Konferencen henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats over for socialt udsatte medmennesker. Formålet med dagen er at give dig viden om det sociale arbejde både i teori og praksis med korte oplæg med mulighed for debat. 

Konferencen giver desuden mulighed for, på kryds og tværs, at mødes og networke med andre, der interesserer sig for kirkens sociale ansvar. På dagen vil du møde repræsentanter fra organisationer, kirker, offentlige myndigheder samt frivillige og privatpersoner.

 

For hvem?

Konferencen er åben for alle: Privatpersoner, kommunale medarbejdere, studerende, medlemmer af

menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i kirker og kirkelige organisationer. Kort sagt alle, der er

interesserede i at styrke den lokale indsats over for udsatte medmennesker. Alle er hjerteligt velkomne.

Tid og sted

Torsdag d. 14. november 2019 kl. 9.30-14.00

Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest torsdag d. 7. november 2019 her. Konferencen koster 200 kr. og beløbet indbetales i forbindelse med tilmelding. Prisen er inklusiv forplejning.

(Kirkepartnerskab med Kirkens Korshær giver gratis adgang for tre deltagere)

 

Program

9.30                     Drop-in kaffe

10.00                  Morgensang og velkomst v. Kirkens Korshær, Jysk børneforsorg/Fredehjem og Diakonhøjskolen

10.05                  Om Kirkens Sociale Ansvar v. Biskop Henrik Wigh-Poulsen

10.15                  Udsatte kvinder – et perspektiv fra KFUK´s Sociale Arbejde v. udviklingschef Marie Louise Løvengreen

11.00                  Spørgsmål og debat

11.15                  Pause

11.30                  Nye udfordringer i arbejdet med udsatte kvinder v. Korshærsleder Niels Bjørnø

11.50                  Spørgsmål og debat

12.10                  Når udsatte kvinder også er mødre v. forstander for Familiebo, Grethe Albinus

12.30                  Spørgsmål og debat

12.50                  Tak for i dag

13.00                  Frokost og netværk