Pressemeddelelse: Opholdsstedet Nordland i Løkken lukker

Opholdsstedet Nordland i Løkken blev oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem d. 1. oktober 2018 som et højt specialiseret tilbud til unge med meget massive og komplekse udfordringer. Trods høj faglig kvalitet må tilbuddet imidlertid lukke ved udgangen af november 2019, da efterspørgslen fra de nordjyske kommuner ikke er stor nok til, at driften kan opretholdes.

Bestyrelsesformand Mette Lindhardt og generalsekretær Ole Bjerre Jakobsen fortæller: ”Det var på baggrund af et udtalt behov hos en række nordjyske kommuner for et tilbud til netop denne målgruppe, at Jysk børneforsorg/Fredehjem besluttede at etablere Nordland. Det er velkendt, at der i såvel Nordjylland som resten af landet findes unge, der har så massive problemer og så udfordrende en adfærd, at mere traditionelle opholdssteder har vanskeligt ved at rumme dem. Da vi i foreningen i forvejen rådede over en velegnet ejendom ved Løkken, og da det netop er foreningens formål at være dér, hvor der mangler tilbud til børn, unge og familier i udsatte livssituationer, var det oplagt for os at tage opgaven på os. Vi gjorde det, vel vidende at det var forbundet med en betydelig risiko, da et tilbud af denne art nødvendigvis må være relativt bekosteligt at visitere til, hvis det for alvor skal kunne gøre en positiv forskel for unge, som har haft nogle livsvilkår, som vi andre dårligt kan forestille os.

Midt i ærgrelsen over, at det ikke lykkedes, glæder vi os over, at vi med det forsøg, vi gjorde, har levet op til foreningens formål, og ikke mindst glæder vi os over, at Nordland rent faktisk blev det tilbud, der kunne have imødekommet kommunernes behov. Opholdsstedet har nemlig i sin korte levetid kun fået ros og anerkendelse fra sine samarbejdspartnere for høj faglig og etisk standard. En kompetent ledelse og engagerede og dygtige medarbejdere med hjertet på rette sted har til fulde leveret varen, og vi er rigtigt kede af, at vi nu må sige farvel til dem. Men allermest er vi triste på vegne af de mange unge, der på Nordland kunne have fået netop dén chance, der kunne sikre dem en god fremtid.”

 

Aarhus, d. 16. september 2019