Studietur til Stockholm

Hvert tredje år rejser forstandere, hovedbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra sekretariatet på studietur for at lade sig inspirere på det diakonale og sociale område. Denne gang gik turen til Stockholm, hvor de 42 rejsende fra foreningen skulle få større indsigt i, hvordan naboerne mod nord tænker civilsamfundsorganisationerne ind i det sociale arbejde. 

Et spækket program 

Programmet lød bl.a. på institutionsbesøg, foredrag og dialog med repræsentanter for diakonale og offentlige virksomheder samt hyggeligt samvær og sparring med forstander- og hovedbestyrelseskollegaer. 

Studieturens første indlæg bød på debat og foredrag ved Marika Markovits, direktør for Stockholms Stadsmission. Organisationen har til formål at udføre social hjælpevirksomhed blandt ensomme, udsatte, ældre og syge samt at virke for børn og unges trivsel og uddannelse. Stockholms Stadsmission driver en række institutioner og andre tilbud for målgrupperne. Foredraget lagde op til spændende debat og refleksioner over, hvordan der kan udføres socialt arbejde med afsæt i det kristne menneskesyn. 

Ved besøg på Stadshuset i Stockholm blev deltagerne også taget varmt imod af socialborgmester Jan Jönsson, som kunne fortælle om aktuelle udfordringer og prioriteringer på det sociale område, samt om kommunens samarbejde med civilsamfundsorganisationer og frivillige. 

Det spændende program bød desuden på besøg ved:

- De sociale caféer Café Söder, Café Östermalm og Café Norrmalm, som arbejder for mennesker i udsatte livssituationer. 

- Frälsningsarmén, Söderkåren (Frelsens Hær) som er til stede i 90 byer, hvor 49 af disse virksomheder driver forskellige former for socialt arbejde. 

- Famna, som er en paraplyorganisation for ca. 90 værdibårne civilsamfundsorganisationer på social- og sundhedsområdet. 

- Hela Människan, som er en landsdækkende organisation, der samler ca. 60 foreninger, der driver socialt arbejde på et kristent grundlag. 

Og mange, mange flere.