Ny generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

Poul Erik Clausen bliver ny generalsekretær i foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

En enig Hovedbestyrelse har besluttet at ansætte Poul Erik Clausen som ny generalsekretær i foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Poul Erik Clausen kommer fra en stilling som forstander på Havredal Praktiske Uddannelser. Han er 53 år og oprindeligt uddannet pædagog. 

Formand Jette Hansen ser frem til samarbejdet med Poul Erik Clausen og siger:

Poul Erik har gennem 19 år været forstander for Havredal Praktiske Uddannelser, der er en del af Jysk børneforsorg/Fredehjems mange tilbud. Poul Erik har gennem de 19 år formået at udvikle Havredal Praktiske Uddannelser til et stort, gedigent og godt uddannelsessted for unge med særlige behov. Poul Erik har således stor viden med sig om institutionsdrift og udvikling heraf, hvilket vil komme vores forskellige institutioner til gode.

Poul Erik har et godt kendskab til foreningen og er helt på linje med de værdier, der vægtes i arbejdet. Han er en god forhandler ind i det offentlige og har et enormt netværk. Han er udviklingsorienteret, men har samtidig forståelsen for at værne om den kultur, der er i Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Poul Erik brænder for sagen: børn, unge og familier. Han glæder sig til også at skulle arbejde mere med frivilligområdet, og det diakonale arbejde er en del af hans DNA.

Vi er glade for, at Poul Erik vil påtage sig jobbet som generalsekretær og tror, at vi i ham har fundet personen med den rette profil.

Vi glæder os til i foreningen at samarbejde med Poul Erik på en ny måde og byder ham hjerteligt velkommen som foreningens nye generalsekretær.

En generalsekretær med visioner og mange idéer til fremtiden

Den nye generalsekretær har allerede markeret sig på en række områder, der vil få hans fokus de kommende år:

Jeg ærgrer mig over at se, at ca. 10 procent af de unge ikke er i gang med uddannelse eller arbejde.  Jeg har endnu ikke mødt en ung, der ikke drømmer om at få en uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet - men jeg har mødt rigtig mange, som ikke har troen på, at de er gode nok, eller som føler sig sat uden for det gode fællesskab. Unge, som langt hen ad vejen har brug for at blive set og mærket; at der er nogen, der holder af dem, at der er nogen, der viser dem, at der også er brug for dem. Et velfærdssamfund må efter min mening være kendt ved, hvordan vi evner at få alle med, og her kan vi bidrage med noget i Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Derudover er der flere hjertesager, der vil blive prioriteret i samarbejde med foreningens Hovedbestyrelse:

Fokus på ensomhed blandt unge: Vi har allerede flere velfungerende frivilligbaserede fællesskaber for psykisk sårbare og ensomme unge, f.eks. HUSRUM i Aarhus. Den viden og kompetence skal bredes ud, så flere unge kan inkluderes i trygge fællesskaber. Her ser jeg, at vi som forening har en vigtig rolle som brobygger mellem kommuner og det folkekirkelige, så vi sammen kan gøre mere for dem, der står udenfor.

Solide institutioner: Vi skal forsat yde det ypperste inden for institutionsdrift til gavn for sårbare børn, unge og familier. Et område, hvor vi allerede er stærke, og som jeg ser, vi kan sætte endnu mere i spil.

Samarbejde med andre aktører: Vi skal bryde søjler ned omkring vores forening og indgå i flere samarbejdsrelationer med det offentlige, erhvervslivet, foreninger og det diakonale felt – vi har en tro på, at vi ad den vej vil få 1 + 1 til at give 3 eller mere… og skabe endnu bedre forhold for sårbare børn, unge og familier.                                                              

Et svært farvel til et helt særligt sted

Efter 19 år som forstander for Havredal Praktiske Uddannelser indebærer den nye post også et svært farvel:

Det er med stor ydmyghed, at jeg har takket ja til posten som generalsekretær for Jysk børneforsorg/Fredehjem og dermed forlader stillingen som forstander for Havredal Praktiske Uddannelser. Jeg får nu en helt anden rolle i forhold til den arbejdsplads, som har betydet så meget for mig gennem 19 år. Havredal Praktiske Uddannelser vil for altid have en helt særlig plads i mit hjerte.

Poul Erik Clausen tiltræder den 1. april 2020.