Konstitueret generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

Jysk børneforsorg/Fredehjem er gået ind i det nye år, med en forandring i den ledelsesmæssige sammensætning. Efter tre år på posten som generalsekretær har vi desværre måtte sige farvel til Ole Bjerre Jakobsen og i hans sted er forstander ved Havredal Praktiske Uddannelser, Poul Erik Clausen udlånt til foreningen. Der er indgået en aftale om, at Poul Erik Clausen er konstitueret på fuld tid som generalsekretær til udgangen af marts måned 2020. Derefter vender han tilbage til sin opgave som forstander.

Valget af Poul Erik falder helt naturligt, da han som forstander igennem 19 år har været en del af foreningen og hans kendskab til kulturen og de opgaver og udfordringer der løbende opstår i en forening som Jysk børneforsorg/Fredehjem er derfor stort. Poul Erik har ligeledes tidligere været forstanderrepræsentant i foreningens hovedbestyrelse.

Omkring det forestående arbejde, både som generalsekretær og forstander, udtaler Poul Erik: ”Mit fokus i det nye år vil være på bedre samarbejde på alle niveauer. Jeg/vi kan ikke noget alene, men når vi finder sammen i fællesskaber, kan vi løfte opgaver, vi ellers ikke tænkte kunne være muligt”.

Netop fællesskaber er en fundamental del af arbejdet i Jysk børneforsorg/Fredehjem og i fællesskab med alle vore selvejende institutioner og frivillige tilbud glæder vi os til at tage fat på et nyt år, med fokus på at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge og familier som vi har gjort det siden foreningens opstart i 1906.