Samrådsmøde 2020

Jysk børneforsorg/Fredehjem har den 22. og 23. januar været værter for det årlige samrådsmøde på Nyborg Strand under temaet “tale er sølv - samtale er guld”. 

Udveksling på tværs af foreninger 

Samrådets formål er at samles om det særlige fællesskab Jysk børneforsorg/Fredehjem har med KFUM's Sociale Arbejde og Livsværk, som alle tre er foreninger med det diakonale og sociale arbejde som fællesnævner. Ved at mødes på tværs af foreningerne skabes en unik mulighed for, at udveksle erfaringer og holdninger med udgangspunkt i de forskellige virkeligheder, som er grundlaget for arbejdet.

Traditionen tro var der sang, festmiddag og samvær med kolleger fra andre arbejdssteder.

Oplæg med udgangspunkt i de tre foreningers arbejde

Oplæggene havde udgangspunkt i de tre foreningers arbejde med fokus på at støtte og drage omsorg for samfundets svageste. Efter et oplæg ved Jørn Henrik Petersen omkring et historisk rids fra Luther via velfærdssamfundets tilblivelse til dagens diakoni, tog Jens Maibom Pedersen over og han stillede i sit oplæg skarpt på udfordringer og potentialer i diakonalt og socialt arbejde anno 2020

Herefter blev førstedagen afsluttet med en politisk paneldebat med temaet ”Samspillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundsorganisationerne på området udsatte børn og unge”. Her deltog socialordførere Anni Matthiesen (V), Camilla Fabricius (A) og Margit Lund-Cramer (KD) i en spændende og livlig debat med generalsekretær i KFUM's Sociale Arbejde, Morten Skov Mogensen, som kompetent ordstyrer.

Andendagen blev startet op med andagt ved fhv. provst Knud-Erik Bager Jensen. Herefter gav Birgitte Anker, direktør i Socialstyrelsen, sit bud på sociale udfordringer og mulige løsninger på børne- og ungeområdet – herunder diakonale organisationers rolle.

Samrådsmødet 2020 blev afsluttet med et foredrag med fokus på børn og unges trivsel og robusthed ved Søren Østergaard, Ph.d., leder af Center for Ungdomsstudier.