En omsorgsfuld og flittig 25 års jubilar

Af Lars Bundgaard, fhv. generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

Den 10. juni 2020 er det 25 år siden, Jette Hansen blev valgt til formand for den kirkelige sociale forening Jysk børneforsorg/Fredehjem - en forening, der driver en lang række sociale tilbud til udsatte børn, unge og familier over det meste af Jylland.

Mens det mange andre steder kan være et særsyn med så lang en periode i ledelsen af en frivillig forening, falder det til gengæld fint i tråd med den tradition, som er i netop foreningen Jysk børneforsorg, der blev stiftet i 1906 under navnet Kvindehjælpen, og som i 1984 blev fusioneret med Fredehjem.

Foreningens stifter og første formand, provstinde Ellen Schepelern, nåede 30 år på posten, og den næste i rækken, biskop Haldor Hald, var formand for foreningen i 32 år. Jette Hansens umiddelbare forgænger, forstander Jens Nørgård, var foreningens formand i 26 år.

Med klædelig og karakteristisk beskedenhed har Jette Hansen meddelt, at hun ikke på det punkt ønsker at overgå sine forgængere - hun har meddelt, at hun fratræder som formand ved den kommende generalforsamling – en generalforsamling, der grundet Covid-19 er udsat til efter sommerferien, og fejringen af jubilæet er således tilsvarende udsat.

En ægte beskedenhed er nemlig èt af Jette Hansens karaktertræk, og det var derfor bestemt hverken spidse albuer eller ambitioner, der førte med sig, at foreningens hovedbestyrelse pegede på hende som foreningens nye formand i juni 1995. Tværtimod måtte der nærmest mildt pres til fra andre i bestyrelsen, før hun sagde ja til opgaven

Når der fra mange sider blev peget på Jette Hansen som kommende formand for foreningen, var det fordi hendes naturlige beskedenhed ikke dækkede over, men var parret med et usvigeligt engagement i udsatte børn og familiers liv, en stærk forbundethed med foreningens folkelige og folkekirkelige grundholdning, og så en ufattelig flid og arbejdsevne.

Disse evner og karaktertræk har hun i den grad vist og gjort brug af i 25 år, hvilket har gjort hende både respekteret og afholdt såvel udadtil i forhold til foreningens samarbejdspartnere som indadtil i forhold til medarbejdere og ledere i foreningen.

Et enkelt, men også sigende eksempel på hendes forhold til medarbejderne i foreningen var, dengang hun fyldte 60 år. Spontant organiserede ca. 35 forstandere og ledende medarbejdere rundt om i Jylland en bus, der hen på formiddagen endte i Rynkeby på Fyn og med flag og sang hyldede fødselaren med et overraskelsesarrangement på hendes bopæl.

I Jette Hansens formandstid har foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejde fået større vægt rundt om i de jyske kommuner - dels fordi det er øget i omfang, men nok så meget fordi der er sket en kvalitativ styrkelse både på det faglige og det holdningsmæssige område.

Denne udvikling er meget i tråd med Jette Hansens måde at se socialt arbejde på - nemlig at det fordrer en klar socialfaglig ballast, men også et klart holdningsmæssigt grundlag. Således har hun som formand været en drivende kraft i processen med at få foreningens folkekirkelige værdigrundlag synliggjort og italesat. Foreningens slogan om at udøve socialt arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag er ikke tomme ord for hende – de rummer også essensen af, hvad hun selv står for.

Hendes arbejdsevne er legendarisk – selvom foreningen nu rummer godt 30 forskellige sociale tilbud, har hun gennem alle årene formået at følge med ude på arbejdsstederne, deltaget ved arrangementer, sendt hilsener til medarbejdere og vist ægte interesse og omsorg for både medarbejdere og beboere på de forskellige steder.

Og alt dette blev – indtil hun for nogle år siden gik på pension – klaret i hendes fritid !!

Jette er vokset op som datter på slægtsgården i Rynkeby på Fyn. Et hjem, hvor hun lærte ordentlighed og ydmyghed, men også et kirkeligt og kulturelt vågent hjem.

Men selvom hun voksede op som enebarn på et mønsterlandbrug, blev det ikke landbruget, der kom til at præge hendes voksenliv – men i stedet socialt arbejde, og hun tog uddannelsen som socialrådgiver.

Forinden socialrådgiveruddannelsen var der imidlertid to skelsættende oplevelser, der kom til at præge hendes voksenliv.

Det ene var et højskoleophold på Rødding Højskole - en oplevelse der satte varige spor både holdningsmæssigt og i hendes folkelige samfundsengagement.

Det andet var et ophold på ungdomshjemmet Holmstrupgård i Aarhus, idet hun som forpraktikant flyttede ind på hjemmet, og her mødte hun børneforsorgs-arbejde, der skabte et engagement i udsatte børn og unges vilkår, der ikke har sluppet hende siden.

På Holmstrupgård stiftede hun også bekendtskab med Preben Dalby, som var faglærer på stedet, og som hun senere blev gift med.

Det var også på Holmstrupgård hun blev bemærket af et bestyrelsesmedlem, daværende amtsbørneværnskonsulent Theresia Berthelsen, som næsten 10 år senere – i 1978 - sørgede for, at Jette Hansen blev opfordret til at indtræde i hovedbestyrelsen for Jysk børneforsorg - en bestyrelse hun nu har været medlem af i 42 år.

Ungdomshjemmet Holmstrupgård har en helt særlig plads i Jettes sociale engagement. Hun har i mange år været formand på denne institution og har været en klar støtte til den faglige oprustning og specialisering, der er sket på dette sted, og som har medført, at Holmstrupgård i dag regnes som en af landets førende specialinstitutioner inden for ungdomspsykiatri.

Efter uddannelsen som socialrådgiver bosatte Jette og Preben sig i Hammel, hvor Jette blev ansat som sagsbehandler i Hammel Kommune. Senere rykkede hun til Aarhus Kommune, hvor hun blev en værdsat socialrådgiver og populær kollega på skolepsykologisk kontor.

I midten af 1990´erne rykkede Jette og Preben “hjem” til Jette barndomshjem – i hvert fald næsten. De rykkede ind i en nybygget villa ved gården i Rynkeby, som de nu overtog. Jette skiftede samtidig stilling, idet hun nu blev ansat i Fyns amts familieafdeling.

Efter Jettes pensionering - og med en datter og svigersøn samt ikke mindst 2 børnebørn i Aarhus - har jubilaren igen skiftet bopæl. Jette og Preben bor nu i Tilst ved Aarhus i “pasningsafstand” til de to børnebørn.

Hvis man skulle forledes til at tro, at Jysk børneforsorg/Fredehjem er Jettes eneste fritidsbeskæftigelse, så kan man godt tro om igen. Jette er passioneret korsanger, koncert- og teatergænger, og ikke mindst hører hun - sammen med Preben – til de, der møder op og engagerer sig i den lokale sognekirke, hvad enten det nu er Rynkeby, Hammel eller Tilst.

Jo så sandelig en flittig og aktiv jubilar, der på sin egen ydmyge måde har formået at sætte sig dybe spor.