Solbakken igen, igen

For ca. 10 år siden blev den selvejende institution Solbakken omstruktureret og opsplittet, og inden for Jysk børneforsorg/Fredehjems regi opstod der to selvejende institutioner. Den ene benævnes Solbakkens Døgntilbud og den anden Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap.

Det er nu faldet på plads, at de to institutioner er lagt sammen i én organisation, og det betyder så også, at man vender tilbage til det oprindelige navn, nemlig den selvejende institution Solbakken. Solbakkens leder er Flemming Lehm, der hidtil har været forstander på Solbakkens Døgntilbud.  Indtil videre er hovedadressen fortsat Randlevvej 4A i Odder, men der arbejdes fortsat med planer om, at institutionen vender tilbage til at høre hjemme i Århus by.

Det nye Solbakken har også fået en ny hjemmeside på adressen: www.solbakkensnet.dk

Solbakken åbner nyt bo- og uddannelsestilbud

I et lejet hus på Hømosevej i Viby har foreningen og den selvejende institution Solbakken åbnet et nyt bo- og uddannelsestilbud for unge fysisk handicappede, der har behov for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Huset har plads til 3 beboere og er indrettet til kørestolsbrugere og med plads til de hjælpemidler, der er behov for. Det nye tilbud er bl.a. motiveret af den nye lovgivning, der er indført omkring ret til en 3-årig ungdomsuddannelse til unge, der ikke kan gøre brug af det almindelige uddannelsessystem på grund af deres handicap. De såkaldte STU-forløb.

Store flyttedag i Horsens

I disse år er trenden, at de tidligere fabriksbygninger inde i byerne får nyt indhold og ombygges til boligformål. Den trend er vi med på i Jysk børneforsorg/Fredehjem. Vi forhandler derfor i øjeblikket med ejeren af en af de tidligere fabriksbygninger på Fabriksvej i Horsens om, at ungeprojektet Ude-Bo flytter fra Kalkbrænderivej til en større tidligere fabriksbygning, der nu kommer til at ligge i et spændende nyt boligområde i Horsens by.

Foreningens andet ungetilbud i Horsens, Bo og Job Uddannelsen, ser ud til at springe med på vognen, fordi man i samme bygning kan få mulighed for at etablere en ny boafdeling, hvilken man på sigt har behov for.

Det indgår også i planerne, at Ude-Bo og Bo og Job Uddannelsen kan dele nogle fælles aktivitetslokaler i samme bygning. De afgørende beslutninger forventes truffet her i foråret.

Holmstrupgård nu også i Thorning

På Holmstrupgård har vi i nogen tid ledt efter en anden placering til den afdeling, Holmstrupgård har haft på Laurentivej i Viborg, og det er nu faldet på plads. Region Midtjylland har erhvervet det tidligere lægehus i Thorning, der p.t. er under ombygning med henblik på, at Holmstrupgård lejer det af regionen til en døgnafdeling og formentlig også en afdeling af sin interne skole. Der bliver plads til 8 unge i den nye afdeling i Thorning.

Den nye skoleafdeling skal både dække denne afdeling samt modtage unge, der har behov for skolegang fra afdelingen i Hinge.

Dele af ejendommen har tidligere været anvendt af Havredal Praktiske Landbrugsskole som boafdeling for 6 unge, men efter Region Midtjyllands køb af ejendommen har Havredal Praktiske Landbrugsskole fundet andre boliger til sine unge.

 Det forventes, at Holmstrupgård rykker ind i Thorning inden sommerferien.

Ny specialafdeling på Holmstrupgård

Ungdomshjemmet Holmstrupgård har åbnet en ny specialafdeling – beliggende meget tæt på hovedafdelingen på Holmstrupgårdvej. Jysk børneforsorg/Fredehjem har lejet præsteboligen ved Skjoldhøj kirke, og her er nu indrettet en specialafdeling for unge med alvorlige spiseforstyrrelser. Den nye afdeling, som nu er døbt Bøgehuset, har plads til 4 unge, og pt. er 3 flyttet ind.

Bakketop med kvist i Thisted

Elmelund i Thisted har de seneste par år fået flere knopskydninger. De nye afdelinger, der er opstået, har fået navnene Bakken, Toppen og senest Kvisten.

Kvisten (STU-kollegiet), der er placeret i lejede lokaler oven på Netto butikken på Torvet i Thisted, har plads til 10 unge, der modtager særligt tilrettelagt undervisning efter STU-lovgivningen. Se mere om stedet på : www.elmelund-jbf.dk

De gennemførte udvidelser har givet pladsproblemer på hovedafdelingen på Nørre Allé, så man overvejer nu, hvordan man får skabt bedre fysiske rammer for ledelsen og medarbejderne.

Forstander søges til Smedeløkke

Opholdsstedet Smedeløkke i Elev ved Lystrup har nu i en periode haft Kenneth Bering som konstitueret leder, men da Kenneth nu skal i gang med sit eget opholdssted, er forstanderstillingen slået op med ansøgningsfrist 8. marts 2010. Se stillingsopslaget herSmedeløkke ligger i Elev
Skovbakkevej - nu med job

Jobkollegiet med hjemsted på Skovbakkevej i Brabrand er et udviklingsprojekt, hvor der arbejdes hen imod, at unge udviklingshæmmede kommer ud på det almindelige arbejdsmarked. Det er en stor udfordring, som lederen Henni Richter og hendes medarbejdere står med, men allerede nu kan vi konstatere, at projektet får produceret resultater. En af de unge er nu ansat i et såkaldt skånejob, og flere af de øvrige er i stabile og velfungerende jobtræningsforløb. Projektet startede ud med et tæt samarbejde med Føtex butikkerne i Århus Der har efterfølgende udviklet sig andre tætte samarbejdspartnere, bl.a. Diakonhøjskolen i Højbjerg, der er med til at udvikle nye jobtræningsforløb for målgruppen. Det er netop besluttet at søge et tættere samarbejde med Århus Kommune omkring udvikling af dette projekt.

Fra Afghanistan til Viborg

Foreningen har via sin institution i Viborg, Nørresø børnepension, etableret et integrationsprojekt for 9 unge drenge fra Afghanistan. Indtil videre er projektet etableret i 4 boliger, som foreningen har lejet i det centrale Viborg, og daglig leder af projektet er Ina Plett. Der er tale om drenge, der for fleres vedkommende over flere år er flygtet fra Afghanistan og gennem Europa. Der er planer om at etablere en styregruppe omkring projektet.

Sommerferien 2010

Midt i vinterkulden er vi på kontoret travlt optaget af at planlægge sommerferiearrangementer for børn, unge og familier i sommerferien 2010. Der vil igen blive familielejre, børnelejre og særlige arrangementer for unge. Det ser ud til, at vi igen kan byde på en nydannelse i 2010. I hvert fald er vi i en positiv dialog med FDF om at kunne tilbyde enkelte pladser på udvalgte FDF sommerlejre for børn, der har behov for et særligt tilrettelagt sommerferietilbud.

Koordinator af årets sommerlejre er Vivi Märcher Laursen, der er nyansat projektmedarbejder på foreningens kontor.

Generalforsamling 2010

Jysk børneforsorg/Fredehjems generalforsamling er nu fastsat til lørdag den 19. juni, kl. 15.00. Ikke kun medlemmer, men også foreningens medarbejdere er velkomne til arrangementet, hvor der bliver mulighed for at høre om foreningens arbejde i det forløbne år, ligesom der traditionen tro vil være et indlæg udefra. Og så er der jo spisning bagefter. Der bliver som regel også mulighed for at besøge og besigtige et af foreningens arbejdssteder. Hvor det bliver er endnu ikke fastlagt. Det afgøres primo marts måned af hovedbestyrelsen.

Ny studietur for medarbejdere

Med baggrund i de positive tilbagemeldinger, der har været omkring den medarbejderstudietur, der sidste år blev afholdt til Polen, har hovedbestyrelsen besluttet, at der også i 2010 udbydes en studietur for medarbejdere. Denne gang går turen til Amsterdam – en by, der er kendt for at være i front, for så vidt angår nye måder at løse sociale opgaver på. Turleder bliver igen Stoffer, som mange i foreningen efterhånden kender som en dygtig og kyndig studietursleder.

Turen vil foregå i dagene 7. - 12. november 2010. Program og indbydelse til turen vil blive udsendt i løbet af maj måned til samtlige foreningens arbejdssteder.

Kursustilbud

Jysk børneforsorg/Fredehjem udbyder igen et fagligt kursus til medarbejderne på tværs af foreningens arbejdsgrene. Som kursusleder er det lykkedes os at få tilsagn fra cand. psych. Helle Jensen, og overskriften for kurset er ”Den professionelle samtale” fordelt på to moduler i september og november 2010. Tilmelding skal ske til kontoret senest 1. juli 2010. Gå til kursusprogrammet ved at klikke på billedet.Se kursusprogrammet her
Succes for internt kursus


Anders, Lone og Tekla

Et nyt kursustilbud for medarbejdere i Jysk børneforsorg er afsluttet i januar måned. Flere tilbud følger formentlig senere. Det er Anders Amby, som driver konsulentfirmaet Jobambassaden, der har afviklet et kursus i tre moduler for 12 ansatte i Jyskbørneforsorg´s institutioner. Fokus har været på medarbejdere, der arbejder med unge med særlige behov, som er tilknyttet arbejdsmarkedet gennem fritidsjob, praktikker eller uddannelsesforløb. Læs her en baggrundsartikel, hvor Anders Amby og to deltagere fortæller om kurset.

Kunsten stiger

Her på Ellengården har vi de sidste par måneder haft nærkontakt med den kunstneriske inspiration. Billedkunstneren Jon Gislason har været daglig gæst, fordi han har haft til opgave at male et større værk på lofterne ved Ellengårdens indgangsparti. Herudover hænger der nu flere af Jon Gislasons værker på foreningens hovedkontor.

Meningen er, at gæster og beboere på Ellengården skal få en god oplevelse ved at komme ind i huset ved at blive mødt af Jon’s kunstneriske optimisme.

Det nye værk afsløres den 26. februar, kl. 13.00, fordi der da er indvielse af den ombygning på Ellengården, som den kunstneriske udsmykning er en del af.

Rådmand Hans Halvorsen står for afsløringen.
Jon Gislason