Ny forstander søges

Forstanderstillingen på Gødvad Efterskole er opslået ledig. Skolens hidtidige forstander Morten Budde er blevet forstander på Thorsgaard Efterskole, hvor han oprindeligt kom fra.  Ansøgningsfristen til stillingen som forstander på Gødvad Efterskole er 15. marts, og i løbet af april måned forventes skolestyrelsen at gennemføre ansættelsesarbejdet.  Det forventes, at den nye forstander kan tiltræde efter sommerferien 2011. Indtil videre er viceforstander John Birk konstitueret forstander på skolen. Se stllingsopslaget her.

Åbent Hus og indvielse i Café Husrum


Else Winther Andersen

Den 24. marts kl. 13.00 er der Åbent Hus og indvielsesarrangement af Café Husrums nye lokaler på Karupvej 6, 1. sal i Århus. Café Husrum er foreningens samtalested for sårbare unge, og projektets leder, Conni Hagensen og frivillighedsgruppen byder samarbejdspartnere og andre interesserede til et indvielsesarrangement, hvor bl.a. to af projektets bestyrelsesmedlemmer, psykolog Mathias Lasgaard og sognepræst Ruth Wegeberg er blandt talerne. En tredje taler er et tidligere bestyrelsesmedlem, nemlig tidligere socialminister Else Winther Andersen, der var med ved projektets start.

Generalforsamling 2011

Jysk børneforsorg/Fredehjems generalforsamling i 2011 afholdes søndag den 19. juni kl. 15.00. Det er Ude-Bo i Horsens, der er vært, og generalforsamlingen kommer derfor til at foregå i de nyindrettede lokaler på Fabrikvej i Horsens. Som vanligt starter generalforsamlingen med fælles kaffebord, og i forlængelse af selve generalforsamlingen vil der være et oplæg, som endnu ikke er fastlagt. Endvidere bliver der lejlighed til både at høre om Ude-Bo og se lokalerne. Traditionen tro slutter generalforsamlingen med middag og en sang. Sæt X i kalenderen.

Sommerlejre 2011

Lige nu er planlægning af foreningens sommerferietilbud i fuld gang. I år forestås sommerferiearrangementerne af Jørn Østergaard, der tidligere var konstitueret som leder på Bostedet Ellengården og projektmedarbejder Maria Aamand. Foreningen har fået en håndsrækning fra Arbejdsmarkedets Feriefond til projektet, og et nyt element i sommerferieprojektet er, at der formentlig i år bliver tale om et samarbejde med Ungdommens Røde Kors, der også udbyder sommerlejre. I hvert fald er der lagt op til at etablere et tættere samarbejde med denne organisation. Sommerferietilbuddene forventes udgivet i en pjece, der udkommer i april måned.

Rådmand på Skovbakkevej


Hans Halvorsen

 Rådmand Hans Halvorsen fik givetvis en god oplevelse, da han forleden på uformel vis var gæst på Jobkollegiet - foreningens nye bo- og uddannelsestilbud for udviklingshæmmede på Skovbakkevej i Brabrand. Det var aftalt, at han skulle opleve en hverdagssituation i dette nye tilbud, hvor det var beboerne, han besøgte. De unge var naturligvis optaget af, at de havde besøg af en slags ”borgmester”, og i næsten to timer oplevede han livet i et sådant bofællesskab sidst på eftermiddagen. Da han tog af sted igen, var det med en bemærkning om, at han påskønnede det initiativ, Jysk børneforsorg/Fredehjem har vist ved at etablere dette nye tilbud. Specielt var han optaget af, at de unge var så glade for at være på det almindelige arbejdsmarked.

Havredal og ministeriet

Så har Havredal Praktiske Landbrugsskole fået sin helt egen godkendelse fra undervisningsministeriet. Skolen har fået det officielle stempel på, at man nu kan uddanne landbrugsassistenter på deres helt egen måde. Vi er nu i løbende dialog med ministeriet om, hvordan det rent praktisk skal foregå, og som det jo så tit er, er det ikke uden problemer, når der på den måde skal etableres en helt særlig løsning på tværs af de gældende systemer. Men spændende er det da.

Ændringer på Smedeløkke


Morten Sophus Clausen

Opholdsstedet Smedeløkke, hvor Morten Sophus Clausen er forstander, er inde i en større forandringsproces i øjeblikket. I starten af året fik opholdsstedet tilladelse til også at kunne indskrive unge over 18 år. Ikke mindst det forhold, at vi rundt på bo- og udannelsesstederne har unge, der har behov for et mere specialiseret tilbud, er udgangspunkt for nye opgaver for opholdsstedet. Til gengæld må det konstateres, at vi i øjeblikket ikke har henvendelser fra kommunerne omkring den oprindelige målgruppe for Smedeløkke, nemlig unge mellem 14 og 18 år, der på grund af gennemgribende udviklingsforstyrrelser har behov for et længerevarende døgnophold. Vi står således foran en større tilpasning af opholdsstedets kapacitet og indhold, og det indebærer desværre også personaleindskrænkninger.

Omlægning...tilpasning...udvikling

For tiden oplever foreningen generelt en massiv ændring i kommunernes tilbud til børn, unge og familier. Vi har på flere af vores bo- og døgntilbud et markant fald i antallet af henvendelser og/eller fald i antal af bevillinger. Det kræver betydelige tilpasnings- og styringsevner både på de enkelte arbejdssteder, men bestemt også i foreningen som helhed. Vi kan glæde os over, at der er et godt sammenhold i foreningen, ikke mindst i ledergruppen, hvor lederne i stigende grad udvikler samarbejde på tværs, og samtidig har hovedbestyrelsen bekræftet, at foreningens overordnede strategi i den nuværende situation ikke er afvikling, men udvikling. Eller som vismanden sagde: "Når det stormer, skal man ikke kun bygge læhegn, men vindmøller."