Start, parat, snart

Randers Bo- og Erhvervstræning har modtaget en stor bevilling fra By- og Boligministeriet på godt 8 mio. kr. fra den såkaldte startboligpulje.  

Helt enkelt er det nu ikke at realisere planerne. Bevillingen er givet til drift af mere end 20 ungdomsboliger over en årrække, og nu forestår der undersøgelser og forhandlinger vedrørende mulighed for at etablere godt 20 ungdomsboliger i Randers. I første omgang sigtes der på, at boligerne skal etableres i den ejendom, der under navnet Tronholmen er beliggende i Randers midtby.

Nyt hus på Tjørneagervej

Vi har i nogen tid arbejdet på muligheden for udvidelse af Jobkollegiet i Brabrand – et bo- og beskæftigelsestilbud for unge udviklingshæmmede.

Nu sker det så. Foreningen har erhvervet en villa på Tjørneagervej i Brabrand, hvor der er plads til 4 unge og en støttebeboer, og det nye bofællesskab skal drives sammen med det eksisterende på Skovbakkevej, der ikke ligger et stenkast, men dog i gåafstand fra Tjørneagervej. Huset overtages 1. juni, og indflytning vil ske en gang i sommer. Det betyder, at Jobkollegiet vil vokse fra 6-10 pladser. I hvert fald er der allerede 2, der står parat til at flytte ind, og alt tyder på, at det hurtigt vil blive fuldtegnet.


Erhvervsudvikling i Thy

Kom ikke og snak om udkantsdanmark til os.

Elmelund i Thisted står fadder til skabelsen af et nyt firma med eget cvr nr. , logo, brevpapir og arbejdstøj: ”Thy Skovservice”.

Elmelund har udviklet et meget spændende samarbejde med Nationalpark Thy, og nu har det udviklet sig til, at en del af de unge nu arbejder i Elmelunds egen socialøkonomiske virksomhed under navnet Thy Skovservice. Der er allerede mange idéer til salg af ydelser og produkter, som det lille firma kan levere, og vi kan allerede nu fortælle, at står du i Thisted og mangler brænde til brændeovnen eller pejsen, så ring til Thy Skovservice. Det bliver bragt til døren.

Kom og vær med til at sige goddag

Så er det sæson for åbningsreceptioner.

Den 4. april kl. 14.00 indbyder Holmstrupgård til åbningsreception på Holmstrupgårds nye afdeling Æblevangen beliggende i Abildgade meget tæt på Ellengården. Denne nye afdeling er oprettet som et nyudviklet tiltag, efter at Holmstrupgård tidligere har måttet nedlægge et par afdelinger beliggende længere væk. Den nye døgnafdeling – oprettet i lokaler, der er lejet af Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge – startede op i december 2012, og allerede i løbet af januar måned var alle pladser besat.

Den 8. maj 2013, kl. 13.00 er der indvielse og reception for den nye afdeling Enggården i Holme – et nyt spændende dagtilbud etableret i et samarbejde mellem Holmstrupgård og Ungdomscentret i Århus. Da der her er tale om et utraditionelt og spændende samarbejde mellem Region Midtjylland og Århus Kommune, vil indvielsen blive foretaget af regionsformand Bent Hansen og rådmand i Århus Kommune, Hans Halvorsen.

Generalforsamling

Jysk børneforsorg/Fredehjem afholder i år generalforsamling lørdag den 8. juni.

Generalforsamlingen holdes denne gang i landsbyen Havredal, og rammen omkring generalforsamlingen er ”Det ny Havredal”, nemlig sammenslutningen af Havredal Praktiske Landbrugsskole og Havredal Gl. Skole.

Fordi landbrugsuddannelsen er helt central på stedet, og fordi foreningen i dette projekt har udviklet et meget dynamisk samarbejde med Dansk Landbrug, har vi fået ja fra direktøren for Landbrug og Fødevarer på Axelborg, tidligere forsvarsminister Søren Gade. Søren Gade vil i forlængelse af generalforsamlingen komme med et oplæg, og vi får mulighed for at drøfte landbrugserhvervets sociale ansvar med ham.

Sæt X i kalenderen og glæd jer til en spændende dag med både fællesskab og mulighed for at se og høre om ”Det ny Havredal”.

Café Cool

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er der blevet arbejdet på et cafétilbud til unge udviklingshæmmede i Århus. Dette tilbud er blevet udviklet sammen med en brugergruppe og har fået navnet Café Cool. Vi slog dørene op for første gang den 7. marts og havde en fantastisk aften! Vi har fået en engageret gruppe unge frivillige med på vognen, og de skabte rammerne for en dejlig aften med hygge, spil og et tegnebord.

Caféen har åbent tre torsdage hen over foråret. Næste gang caféen løber af stabelen er 4. april og til sidst den 2. maj, klokken 17.00-21.30. Ud over spisning vil der være mulighed for forskellige aktiviteter, bl.a. har vi diverse brætspil og Wii. Der bliver arbejdet på et tema til hver aften, og vi har hørt en lille fugl synge om, at der i april bliver fokus på skønhed for pigerne og mandehørm for drengene, og så kommer der vist også lidt live musik i maj…Fra gammel til ny

Arbejdet med at sammenlægge Havredal Praktiske Landbrugsskole og Havredal Gl. Skole ser nu ud til at falde helt på plads, og alt tyder på, at de to skoler / bosteder sammensmeltes til én ny organisation fra 1. august 2013 efter nu i en periode at have været drevet i et tæt samarbejde.

Det er aftalt, at Poul Erik Clausen fra 1. august 2013 er forstander for den nye organisation, mens lederen af Havredal Gl. Skole, Kirsten Fabian bliver souschef.

Indtil videre har den nye organisation fået navnet ”Det ny Havredal”, og Kirsten og Poul Erik hævder stædigt, at der ikke er tale om gammel vin på nye flasker.


Så lykkedes det - næsten

Efter et LAAAANGT tilløb har Basen nu fået sin egen bestyrelse og er blevet etableret som selvejende institution. Vedtægter er underskrevet, og bestyrelsen har konstitueret sig.

Men helt færdig er man vist ikke, fordi det nu er aftalt med Thisted Kommune, at de nye vedtægter skal til granskning hos Civilstyrelsens jurister, så de finder nok noget, der skal laves om!

Den ”nye” bestyrelse er måske ikke så ny endda. Til formand er valgt Wagner Fonseca, der har været styregruppeformand for Basen lige siden Basens oprettelse for en del år siden.

Var der nogen, der sagde gammel vin på nye flasker!

Farvel til Anders Graven

Et af hovedbestyrelsens mangeårigt medlem, Anders Graven har besluttet at trække sig som hovedbestyrelsesmedlem grundet sygdom.

Anders, der er barnebarn af Fredehjemsstifteren, Jørgen Christian Berthelsen, har været med i Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse siden midten af 1980’erne, hvor han afløste sin moster Maria Theresia Berthelsen i hovedbestyrelsen. Anders har gennem årene bestridt mange lokalbestyrelsesposter, herunder formandsposter. Særlig betydningsfuldt har Anders haft rollen som formand for Havredal Praktiske Landbrugsskole, fra den blev stiftet i 1993 og 10 år frem.

Gadebørn hjælpes fortsat

Siden foreningens 100 års jubilæum har Jysk børneforsorg/Fredehjem understøttet og sikret et gadebørnsprojekt i hovedstaden på Madagaskar, hvor 24 børn sikres mad, tøj og skolegang via en lokal luthersk menighed i et fattigt distrikt i denne storby.

I slutningen af sidste år besøgte hovedbestyrelsesmedlem Lars Mandrup projektet og kunne for nylig melde tilbage til hovedbestyrelsen, at projektet lever og har det godt, men endnu ikke helt kan stå på egne ben. Hovedbestyrelsen besluttede derfor at fortsætte samarbejdet, som oprindeligt skulle slutte medio 2013. I stedet fortsættes samarbejdet nu i en 2-årig periode i en form, hvor foreningens medvirken fases gradvist ud.


Noget helt nyt i "Nye"

Århus by vokser i disse år, og et af de store planlagte byområder, der nu er i støbeskeen, er beliggende mellem Egå Engsø og landsbyen Elev. Foreningen ejer et lille hjørne af det område, der på sigt tænkes udviklet til en helt ny by, der på lang sigt tænkes at skulle rumme 25.000 indbyggere. I kommuneplanen har området fået betegnelsen ”Nye”. Hovedkraften bag planerne er entreprenør Jørgen Tækker, og der er nu indledt et samarbejde mellem Århus Kommune, Jørgen Tækker og Jysk børneforsorg/Fredehjem for at undersøge muligheden for, at der kan etableres nogle handicapboliger til unge og voksne handicappede, der skal integreres i den nye by.

Senest har Århus Kommune meddelt, at man bakker op om planerne, hvis der allerede ved udgangen af 2015 kan være etableret en række handicapboliger på området, og det betyder, at hvis planerne skal realiseres, bliver handicapboligerne noget af det første, der skal bygges i den nye bydel.

Familieferie

I samarbejde med Herning Kommune arrangeres en miniferie for en gruppe udsatte familier. Ferien afholdes i Pinsen på Slettestrand i Nordjylland og er finansieret af fondsmidler fra Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål.

Formålet med ferien er at give familierne nogle dejlige ferieminder med hjem i bagagen. Med på ferien skal en gruppe frivillige, som er med til at skabe den gode familieferie.


Bestemmer selvejende selv?

Foreningen har været med i et initiativ til at få nogle klarere regler for selvejende døgninstitutioner, der har driftsoverenskomst med Århus Kommune. Der er 8 selvejende døgninstitutioner med driftsoverenskomst i Århus, og der er nu nedsat et forhandlingsudvalg på vegne af disse, der skal prøve at udforme nogle nye driftsoverenskomster i en aftale med Århus Kommune. Der er nu aftalt 3 møder i sagen i april måned i den hensigt, at man allerede inden sommerferien kan få et forslag til nye overenskomster.

Vi tager til Rødding i oktober

Traditionen tro holder foreningen Medarbejderstævne på Rødding Højskole, hvortil ikke kun medarbejdere, men også bestyrelsesmedlemmer og frivillige i foreningen indbydes, og Rødding Højskole lægger igen rammerne for arrangementet, der foregår fredag til lørdag 4./5. oktober 2013.

Arrangementet er på vanlig vis et døgn med foredrag, oplevelser, fællesskab, fest og efterårsfarver.

Vi kan bl.a. afsløre, at vi får en teaterforestilling af Hans Rønne (igen et af hans fremragende one man shows ”Fars Dreng”).

Vi får også besøg af præsidenten for Dansk Røde Kors, Susanne Larsen (der også er en af foreningens bestyrelsesmedlemmer). Som tidligere direktør i SAS sætter hun sit nuværende frivillige sociale arbejde i relief i forhold til sin egen opvækst og erhvervskarriere.

Til genoplivning på Schur

Man taler i disse år meget om revitalisering af civilsamfundet og foreningsdanmark. Nu er foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem også hoppet på den vogn. Hovedbestyrelsen og forstandergruppen samles en lørdag i september på Schur Conference Center ved Horsens Fjord, hvor man skal diskutere og nå frem til nogle fælles holdninger til, at foreningen kunne revitaliseres som en aktiv civilsamfundsorganisation. Til at skyde processen i gang bliver der oplæg fra lederen af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense, Laust Kristensen og tidligere direktør i Danmarks Naturfredningsforening, René la Cour Sell.

Skal det være Viby?

Som tidligere berettet har foreningen indgået et samarbejde med en forældregruppe om at etablere et botilbud til forældregruppens unge handicappede, der skal flytte hjemmefra og har behov for et støttet botilbud. Vi har i den senere tid arbejdet med at finde det rigtige sted, og lige nu peger pilen på Viby.

Foreningen er i en god dialog med den fond, der er udsprunget af Egmont Fonden og står som ejer af et større bygningskompleks på Søndervangen i Viby. Helt konkret forhandler vi nu om at etablere bofællesskabet i den bygning, der tidligere husede Egmontgårdens Ungdomspension. Den står tom lige nu, og vores foreløbige undersøgelser viser, at den med en større ombygning vil være velegnet både indretnings-, størrelses- og beliggenhedsmæssigt til det botilbud, vi sigter på.

Der er selvsagt ikke slået nogen søm i endnu, og der forestår en del forhandlinger og undersøgelser, men planerne har mødt positiv opbakning fra Århus Kommune, der i forvejen har en målsætning om at etablere en del flere støttede botilbud til handicappede i Århus, fordi ventelisten hertil er lang.

Kodeordet er fodbold

Man siger, at i foldbold kan alt ske. Men kan fodbold også føre til et nyt botilbud?

Ja, måske! Foreningen har igen haft besøg af en forældregruppe i Århus, der efterspørger et nyt botilbud, og fællesskabet i forældregruppen er skabt via fodbold. Der er tale om forældre til børn og unge med forskellig grad af autisme, og en af disse forældre har taget initiativ til at danne et fodboldhold under Lystrup Boldklub. Et andet fællestræk er, at ganske mange i forældregruppen har unge, der inde så længe skal flytte hjemmefra, og nu savner de et relevant botilbud. Vi har i foreningen haft den første dialog med gruppen, der har spillet bolden over til os. Nu må vi se, hvad der sker, for bolden er jo rund!

3K praktikanter

Fra den 11. marts til 12. april skal to praktikanter, Nanna og Theresa, fra Kristendom, Kultur og Kommunikationsuddannelsen på Diakonhøjskolen være hos os på Bethesdavej. Nanna og Theresa skal i løbet af deres fem ugers praktik se på, hvordan relationen mellem foreningen og Folkekirken kan styrkes. Det tegner allerede nu til at blive rigtig spændende, og vi ser frem til resultatet.

Miniorlov

Lars Bundgaard har søgt og fået bevilget en mindre orlovsperiode i 2 måneder. Det forlyder, at der er planer om en maxi cykeltur igen.

Også Rikke Hansen har fået orlov i en tidsbegrænset periode fra sin stilling på kontoret – ikke for at cykle, men for at tiltræde et vikariat som jobkonsulent på Jobkollegiet i Brabrand.